روزنامه های پنج شنبه 5ام مهر

0

روزنامه های امروز پنج شنبه 5ام مهر با پرداختن به موضوع افزایش قیمت بی سابقه ی ارز و سکه، به حضور رئیس جمهور حسن روحانی در سازمان ملل نیز پرداخته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک:

نظرات بسته اند