روزنامه های شنبه 9ام تیر

0

نیم صفحه ی اول روزنامه های امروز شنبه 9ام تیر ماه را در زیر مشاهده می کنیم. عقب نشینی آمریکا از تحریم های نفتی ایران، FATF و همکاری قوه قضاییه با دولت در جهت حل مشکلات از عناوین برتر روز هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک:

نظرات بسته اند