روزنامه های سه شنبه 12ام دی

0

روزنامه های امروز، سه شنبه 12ام دی ماه، به تیترهای برجسته ی زیر پرداخته اند.

روزنامه ی جمهوری اسلامی

نقد و اعتراض مردم فرصت است نه تهدید. ملت خود پاسخ قانون شکنان و آشوبگران را می دهند.

روزنامه ی ایران

نقد و اعتراض مردم فرصت است، نه تهدید

روزنامه ی اطلاعات

فضا برای نقد و اعتراض قانون مند باید بازتر باشد

روزنامه ی شهروند

رئیس جمهور در جمع روسای کمیسیون های تخصصی مجلس: باید برنامه هایم اجرا شود

روزنامه ی خراسان

پیشنهاد بنزین دو نرخی به جای پرش قیمت

روزنامه ی 19 دی

اعتراض مردم فرصت است نه تهدید

روزنامه ی جهان اقتصاد

رئیس جمهور در جلسه با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس:  باید فضا را بازتر کنیم

روزنامه ی فرصت امروز

همه ی مصائب روحانی

روزنامه ی وقایع اتفاقیه

اعتراض مردم فرصت است نه تهدید

روزنامه ی جوان

گاردین: لاشخورهای سیاسی در آسمان ایران به پرواز درآمدند

روزنامه ی همشهری

ضعف گفت و گو با مردم

روزنامه ی آفتاب

حالا نوبت گفت و گوی زنده است

روزنامه ی جام جم

پیگیر حق مردم: اعلام آمادگی روسای قوای سه گانه برای مطالبه دغدغه های اقتصادی مردم و برخورد با آشوبگران

روزنامه ی خبر ورزشی

کریمی: گیلان سرزمین پدری ام است

روزنامه ی اعتماد

گفت و گو / آرامش / تدبیر

روزنامه ی آرمان امروز

گزارش آرمان از شایعات مربوط به محدود شدن تلگرام و اینستاگرام: نان چه کسانی در فیلترینگ است؟

روزنامه ی شرق

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با شرق: هزینه ی شفافیت سنگین است

روزنامه ی عصر اقتصاد

درباره ی ریشه حوادث اخیر در فرصت مناسب صحبت می کنم

روزنامه ی دنیای اقتصاد

رئیس جمهور، همیشه نمی شود مریض ررا با قرص درمان کرد: نوبت جراحی اقتصاد ایران

روزنامه ی کیهان

فعالان و کارشناسان سیاسی تاکید کردند: آشوب، آدم کشی و تخریب امواد عمومی جنایت است نه اعتراض مدنی

روزنامه های 12ام دی

روزنامه های 12ام دی

 

روزنامه های 12ام دی

روزنامه های 12ام دی

 

روزنامه های 12ام دی

روزنامه های 12ام دی

 

روزنامه های 12ام دی

روزنامه های 12ام دی

 

روزنامه های 12ام دی

روزنامه های 12ام دی

 

روزنامه های 12ام دی

روزنامه های 12ام دی

 

روزنامه های 12ام دی

روزنامه های 12ام دی

 

روزنامه های 12ام دی

روزنامه های 12ام دی

 

روزنامه های 12ام دی

روزنامه های 12ام دی

 

روزنامه های 12ام دی

روزنامه های 12ام دی

 

روزنامه های 12ام دی

روزنامه های 12ام دی

 

روزنامه های 12ام دی

روزنامه های 12ام دی

 

روزنامه های 12ام دی

روزنامه های 12ام دی

 

روزنامه های 12ام دی

روزنامه های 12ام دی

 

روزنامه های 12ام دی

روزنامه های 12ام دی

 

روزنامه های 12ام دی

روزنامه های 12ام دی

 

روزنامه های 10ام دی

روزنامه های 10ام دی

 

روزنامه های 10ام دی

روزنامه های 10ام دی

 

روزنامه های 10ام دی

روزنامه های 10ام دی

 

روزنامه های 10ام دی

روزنامه های 10ام دی

اشتراک:

نظرات بسته اند