روزنامه های دوشنبه 15ام مرداد

0

روزنامه های امروز دوشنبه 15ام مرداد ماه به موضوعات بسته ی ارزی ارائه شده توسط بانک مرکزی، سخنرانی رئیس جمهور و اشتیاق و ولع ترامپ برای مذاکره با ایران و… پرداخته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک:

نظرات بسته اند