رستوران دیزی یا آبگوشت خونه

0

بعضی از رستورانها حسابی صاحب شهرت می شوند و در هر زمان به آنها مراجعه کنید شاهد ازدحام جمعیت در مقابل درب آنها خواهید شد. یکی از این رستورانها یک دیزی سرا در مرکز تهران است.

پیشتر هنگامی که نام یک دیزی سرا به گوش میرسید، افراد زیادی  به یاد زمان های قدیم و سزو این غذا در ظرف های سنگی و افرادی می افتند که سوار بر پیکان یا خودرو فرسوده خود به همراه خانواده به دل طبیعت میروند تا به همراه هم این غذای سنتی را نوش جان کنند ، و یا اینکه یک سرای قدیمی که در خبری از هیچگونه تجهیزات مناسبی نیست.

اما امروز بیشتر سفره خانه ها و دیزی سراها آنقدر لوکس هستند که نمیتوان آنها را امتحان نکرد.

با رستوران دیزی آشنا شوید.

اگر در زمانهای نهار و شام به خیابان ایرانشهر پای بگذارید به یک سفره خانه ی سنتی می رسید که تجمع جمعیت در مقابل آن شما را مجبور می کند که توقف کنید.بله رستوران سنتی دیزی است که جمعیت زیادی را به این خیابان کشانده است.

مشتریهای رستوران دیزی از سراسر تهران هستند و از پارک خودروهای گرانقیمت در مقابل آن هیچ تعجب نکنید .

حتما فکر می کردید که تنها اتومبیل هایی که در روبروی این رستوران خواهید دید چندین خودرو فرسوده است.

مردم از همه جا می آیند تا یک دیزی خوش طعم مهمان اینجا باشند.در این رستوران تنها دیزی با مخلفات لذیذ مانند ترشی،دوغ،چای و بامیه سرو می شود.میز و صندلی رستوران سنتی با دکوراسیون سنتی و دلچسب صرف غذا را لذتبخش تر می کند.

اگر قصد رفتن به این رستوران را دارید باید از انتظار زیاد خسته نشوید چراکه قطعا با جمعیت زیادی روبه رو خواهید شد که برای صرف دیزی منتظر هستند.

رستوران دیزی

رستوران دیزی

اشتراک:

نظرات بسته اند