راه های افراد موفق

0

هرچه رخ می دهد مسئولیتش را بپذیر. یکی دیگر از صفت های مشترک رهبران بزگ و افراد موفق این است که دنیایشان را خودشان شکل می دهند. عبارتی که بارها از زبان این افراد شنیده می شود این است که ” من مسئول خودم هستم، کارهایم را خودم انجام خواهم داد”.

یکی از پژوهشگران برجسته نشان می دهد که ویژگی مشترک افراد موفق این است که دوست دارند نتیج تلاش هایشان چه مثبت و چه منفی به خودشان باز گردد. اگر کسی قبول نداشته باشد که در شکل دهی دنیای موفقیت آمیز یا فلاکت بار، این خود اوست که نقش دارد آنگاه باد مرهون وضعیتی باشد که در آن قرار دارد و به تعبیر حضرت علی (ع) مانند ” همج الرعائ” با هر باد حادثه ای به سمتی به حرکت در خواهد آمد، به عبارت دیگر، چنین کسی همیشه انفعالی رفتار خواهد کرد.

یکی از آشکارترین نشانه های رشد و قدرت آدمی قبول مسئولیت است . کسی که نمیخواهد مسئولیت اعمال خود را بپذیرد فرد ضعیف و زبونی است و از نظر روانی هنوز نابالغ است. قبول مسئولیت نمونه ای از تقویت باورها توسط باورهای دیگر و توان تضایفی یافتن و رسیدن به یک سیستم باور یکپارچه و یکدست است.

همین اصل مسئولیت پذیری در رواط فردی نیز ادق است. بیشتر آدم های تجربه ی تلاش برای بیان یک احساس مثبت نسبت به دیگری را دارند، برای مثال بسیار آزموده اند که گاهی سعی کرده اند به کسی بگویند که دوستش دارند یا مشکل او را درک می کنند، ولی به جای اینکه مخاطب پیام مثبت دریافت کند تعبیر و تفسیر منفی کرده، ناراحت شده یا کینه به دل گرفته است.

در چنین مواقعی ما نیز اغلب فورا ناراحت شده و مخاطب را مورد سرزنش قرار می دهیم و او را مسئول کج فهمی می دانیم. مسئولیت عمل خود را به گردن دیگری انداختن، آسانترین راه خروج از مهلکه است، ولی همواره عاقلانه ترین راه نیست. واقعیت این است که ممکن است عامل اصلی این حالات نامناسب چگونگی ارتباط ما باشد. باز هم خود ما هستیم که میتوانیم سو تفاهم را بر طرف کنیم. اگر رفتار خود، تن صدا، حالات چهره و … را عوض کنیم معنی درست انتقال می یابد. از این رو گفته اند معنی ارتباط، پاسخی است که آدمی دریافت می کند.

کتاب دامیز: راه و چاه موفقیت

کتاب دامیز: راه و چاه موفقیت

یک کتاب خوب در زمینه ی موفقیت

برای کسب موفقیت، باید عنان زندگی را خود به دست بگیریم ،مطالعه کنیم و از تجربیات دیگران استفاده کنیم. کتاب دامیز: راه و چاه موفقیت با دیدگاه هایی نتیجه محور آشنا می‌شوید، داستان های جالبی را درباره ی  رهبران، ستاره های ورزشی و دیگر افراد موفق خواهید خواند و با راه های موفقیت آنها آشنا خواهید شد. این داستان ها به اهمیت خلق و حفظ ساختاری منظم اشاره دارند.

خواندن این کتاب به شما کمک می کند تا نتایج بهتری را در زندگی خود را به دست آورید، به هدفتان نزدیک تر شوید و از مسیر اصلی خود منحرف نشوید.

به شما پیشنهاد میکنیم با خرید و دانلود این کتاب تمرکز خود را بر مسیر و هدفتان افزایش دهید، مسائل جانبی را کمرنگ کنید و در مسیر رسیدن به هدفتان با قدرت بیشتری قدم بردارید.

اشتراک:

نظرات بسته اند