راهنمای استانداردهای طرح کیفیت به روز رسانی شد

0

راهنمای چگونگی ایجاد طرح کیفیت به تازگی به روز شده و ابزار قدرتمندی برای تکمیل انواع سیستم مدیریت کیفیت از جمله ایزو ۹۰۰۱ فراهم کرده است. به کمک راهنمای اخذ ایزو از آخرین تغییر و تحولات استانداردهای بین المللی ایزو آگاهی یابید.

تولید هر محصول، چه کالا باشد، چه خدمات، فرآیند یا پروژه همیشه شامل مجموعه ای از وظایف و فرایندهای متقابل یا مکمل است که حتما باید انجام شوند و برنامه ریزی موثر از پیش، منجر به نتایج بهتر می شود. طرح کیفیت به سازمان ها کمک می کند که دقیقا چنین کاری را انجام دهند، زیرا شامل ویژگی فعالیت ها، مسئولیت ها و منابع مرتبط است که برای رسیدن به نتایج مطلوب مورد نیاز هستند.

یک طرح کیفیت چگونگی تولید کالا یا خدمات در یک سازمان را بیان می کند و این که چگونه این اقدامات می توانند بر سایر فرآیندها یا بخش های کسب و کار تاثیر بگذارند. طرح کیفیت ابزار بسیار مفیدی برای اعتبارسنجی محصولات، خدمات یا فرآیندهای جدید پیش از شروع کار است و به ذینفعان نشان می دهد که چگونه الزامات آنها برآورده می شود.

استانداردهای طرح کیفیت

استانداردهای طرح کیفیت

کاربرد استاندارد های طرح کیفیت

استاندارد ISO 10005: 2018 (مدیریت کیفیت – راهنمایی برای طرح های کیفیت)، دستورالعمل هایی برای ایجاد و اجرای طرح های کیفیت ارائه می دهد و به تازگی به روز شده تا راهنمایی ها و نمونه های بیشتری در ارتباط با سازمان ها با هر شکل و اندازه ای فراهم شود.

استاندارد ISO 10005 برای بازتاب فعالیت های تجاری مدرن به روزرسانی شده و شامل بهبود در اصطلاحات و مفاهیم در نسخه 2015 استاندارد ISO 9001، از جمله موارد مربوط به پاسخگویی به الزامات و انتظارات نهادهای مرتبط و مدیریت دانش سازمانی می شود. همچنین راهنمایی بیشتری در مورد نحوه استفاده از تفکر مبتنی بر ریسک برای تصمیم گیری درباره فرآیندها، منابع و روش های مورد استفاده، ارائه می دهد.

استاندارد ISO 10005 توسط گروه کاری 26 از کمیته فنی ISO/TC 176/SC 2 (سیستم های کیفیت)، تدوین شده است که مسئولیت دبیرخانه آن به طور مشترک بر عهده موسسه استاندارد انگلستان (BSI) و اداره استاندارد چین SAC)) است.

اشتراک:

نظرات بسته اند