دور انداختن آگهی های استخدامی: چه زمان به کارآفرینی روی بیاوریم؟

0

بسیاری از فارغ التحصیلانی که تازه شروع به جستجوی آگهی استخدام کرده اند، پس از چند روز گشتن، رفته رفته اندیشه ی خود اشتغالی و به نوعی کارآفرینی را تجربه خواهند کرد.

اگر چه امروزه با به وجود آمدن این حجم از شغل های دورکاری، احساس رئیس خود بودن را می توان بارها راحت تر و بی دغدغه تر از پیش تجربه کرد، اما با این همه لذت کارآفرینی و آفریدن حرفه ای که احتمالا چند نفر دیگر را نیز تامین مالی و کاری خواهد کرد، چیز کاملا متفاوتی ست که بیشتر افراد بلند پرواز آرزوی آن را در سر می پرورانند.

اما سوالی که حتما می باید پیش از قدم گذاشتن در این راه از خود بپرسید، این است که آیا شما کاندیدای مناسبی برای کارآفرینی هستید یا نه؟

طبیعتا نفر الف با نفر ب برای کارآفرینی و شروع یک کسب و کار جدید از خود شرایط متفاوتی دارد. و این گونه اقدامات نمی تواند برای دو نفر متفاوت نتایج یکسانی به بار بیاورد.

کارآفرینی برای چه افرادی مناسب است؟

کارآفرینی برای چه افرادی مناسب است؟

در اینجا چندین سوال اساسی که پیش از شروع به خود اشتغالی و کارآفرینی می باید از خود بپرسید را پیش می کشیم.

1-    آیا به اندازه ی کافی انگیزه برای کار کردن و به خصوص کار کردن در شرایط سخت را دارید؟

در صورتی که انگیزه ی اصلی شما کار کردن برای گذراندن وقت و به نوعی پر کردن زمان و تفریحی باشد، به هیچ وجه نباید به کارآفرینی و خلق یک حرفه بیندیشید. زیرا این امر نیازمند پشتکار فراوان و به احتمال زیاد تحمل فشارهای سختی خواهد بود که یک اراده ی آهنین و انگیزه ی بالا می طلبد.

2-    آیا پشتوانه ی مالی مناسبی برای تحمل چندین ماه بدون درآمد را دارید؟

البته منظور این سوال ثروتمند بودن شما نیست. بلکه باید خوب نگاه کرده و ببینید که شرایط زندگی تان یارای مقاومت در مقابل چندین ماه بی ورودی درآمد بودن را دارد یا خیر؟ در صورتی که به صورت مبرم نیاز مالی داشته و کشش چند ماه در پی هم بدون درآمدی را ندارید، بهتر است حداقل در حال حاضر فکر راه انداختن کسب و کار را کنار گذاشته و با کار کردن برای یک شرکت و سازمان دیگر اوضاع مالی تان را سر و سامان ببخشید.

3-    آیا خصوصیات یک رهبر را در خود می بینید؟

در صورتی که موفق به راه انداختن کسب و کار خود شوید، حتما در پس آن نیازمند استخدام چندین نفر دیگر خواهید شد. شما می باید تعدادی از ویژگی های یک رهبر را داشته باشید تا بتوانید چند نفر دیگر را همسو با خود پیش برده و در نهایت به بهره وری کسب و کارتان دست یابید.

کارآفرینی برای چه افرادی مناسب است؟

کارآفرینی برای چه افرادی مناسب است؟

4-    آیا تحمل شکست را دارید؟

باید از خود پرسیده و دریابید که آیا از آن تیپ شخصیت هایی هستید که تحمل شکست را داشته و پس از آن به سرعت و دوباره برخاسته و کار را از سر خواهید گرفت یا نه؟

اگر در شمار آن عده ای قرار دارید که شکست مایوس و ناامیدشان کرده و برای دوباره شروع کردن به حد کافی رمق ندارند، بهتر است در همین ابتدای راه مسیر را عوض کرده و دوباره میان آگهی های استخدامی دنبال حرفه ی مناسب خود بگردید.

اشتراک:

نظرات بسته اند