ده روز با داعش از درون دولت اسلامی

0

کتاب “ده روز با داعش” به واقع سفرنامه ی ده روزه ی یورگن تودنهوفر، روزنامه نگار جسور آلمانی ست که با پسر خود و یکی از دوستان نزدیکش به قلمرو داعش سفر کرده است.
وی آن چه در این ده روز به چشم خود دیده و از نزدیک لمس کرده را در کتاب ده روز با داعش روایت کرده است.
کتاب “ده روز با داعش”، در ده فصل نگاشته شده که هر فصل گویای یکی از روزهایی ست که نویسنده و همراهانش در قلمرو داعش به سر برده اند.

نویسنده ی آلمانی یعنی یورگن تودنهوفر یکی از نویسنده ها و روزنامه نگارهای سرشناس و دارای احترام ویژه در جهان غرب، اروپا و نیز ملت های اسلامی می باشد. زیرا نوشته های وی همیشه بر مبنای حقیقت بوده و هرگز با غرض ورزی و یک جانبه به بازگو کردن وقایع نپرداخته است.

چنان چه در سایت فیدیبو می خوانیم : نویسنده‌ی این دفتر از سوی رسانه‌های سرمایه‌داری غرب با القاب دهان پرکنی همچون خیانت‌کار یا خائن به تمدن غرب، عضوی خطرناک، دوست دیکتاتورها، دوست بغدادی و… به کرّات مورد استقبال شایان قرار گرفته است!

اما این خبرنگار جسور بی‌اعتنا به این بی‌انصافی‌ها همچنان به کار خویش ادامه می‌دهد. او تاکنون به بیشتر مناطق خبرخیز و بحرانی سفر کرده است.
او در کشورهای لیبی، افغانستان، لبنان، عراق، سوریه، یمن و مناطق دیگر با نام¬آشنایان بسیاری در عرصه‌ی سیاست دیدار کرده و شرح این دیدارها را به تفصیل بیان کرده است.

اشتراک:

نظرات بسته اند