دست آورد های اخذ ایزو 9001 برای سازمان ها

0

محبوب ترین گواهینامه استاندارد بین المللی؛ گواهینامه ایزو 9001 است. این گواهینامه برای هر سازمان و کسب و کاری کاربرد دارد. بهترین روش گرفتن ایزو طی روال قانونی آن و دریافت گواهینامه از شرکت های معتبراست.

پیاده سازی و اخذ ایزو 9001 می تواند منجر به کاهش هزینه ها، افزایش فروش، افزایش رضایتمندی مشتریان، ایجاد انگیزه در کارکنان، برآورده سازی الزامات قانونی و مقررات و بهبود مستمر در تمامی فرآیند های سازمان گردد.

مهمترین دلایل اخذ ایزو 9001 برای سازمان ها

افزایش شانس برنده شدن سازمان در مناقصه دولتی
از سال های قبل، سیستم مدیریت کیفیت ایزو و سایر سیستم های مدیریتی در مناقصات سازمان های دولتی و بزرگ تصریح شده است .
اخذ ایزو 9001 منجربه بهبود کیفیت سازمان می گردد. با درخواست ایزو 9001 از پیمانکاران بخش دولتی می تواند بدون اتلاف وقت، اعتبار سازمان را بررسی نماید.

افزایش شانس برنده شدن در قرارداد های بخش خصوصی
نه تنها بخش دولتی بلکه بخش خصوصی نیز به اهمیت ایزو 9001 و ایجاد الزامات برای پیمانکاران اعتقاد دارد. بکارگیری الزامات استاندارد های ایزو در سرتاسر زنجیره تامین منجر به افزایش سطح کیفیت می گردد.

کاهش حق بیمه
پیاده سازی استاندارد های مدیریتی بخصوص سیستم مدیریت HSE یا ایمنی بهداشت شغلی، منجر به و برآورده سازی الزامات قانونی مرتبط با استاندارد، کاهش خطرات ناشی از فعالیت ها و محصولات می گردد بدین منظور برخی از شرکت های بیمه ای در صورتی که سازمان شما سیستم مدیریتی داشته باشد مبلغ بیمه (شامل بیمه کارخانه، انبارها، محصولات و… ) را کاهش می دهد.

اخذ ایزو 9001

اخذ ایزو 9001

بهبود رضایت مشتری
یکی از جنبه های ایزو 9001 تمرکز بر مشتریان و رضایتمندی مشتریان می باشد. ممیزی خارجی شرکت گواهی دهنده ایزو، تاییدیه مستقلی از سیستم مدیریت کیفیت ایزو و نشان دهنده تعهد به کیفیت، خدمت به مشتری و بهبود مستمر می باشد.

بهبود کارایی عملیاتی
بمنظور بهبود کارایی، باید روش های اجرایی مدون برای سیستم مدیریتی کیفیت ایزو 9001 تعریف گردد در صورت بروز مشکل با داشتن روش ها، مشکل شناسایی شده و اقدام اصلاحی انجام گردد. گذشت زمان منجر به کاهش احتمال وقوع اشتباهاتی که قبلا رخ داده می گردد.

افزایش انگیزه کارکنان
اخذ ایزو 9001 برای کارکنان افتخار آمیز می باشد. افزایش اگاهی کارکنان در خصوص مسائل کیفی و اخذ ایزو منجر به ایجاد امنیت بیشتری در مسئولیت شغلی، رضایتمندی شغلی و انگیزش کارکنان می گردد.

اشتراک:

نظرات بسته اند