دختری با گوشواره ی مروارید

0

رمان “دختری با گوشواره ی مروارید” نوشته ی تریسی شوالیه، رمانی بسیار ظریف و هنرمندانه می باشد.
در داستان دختری با گوشواره ی مروارید به داخل قصه ای در خانه ی نقاشی مشهور می رویم. دختری از خانواده ای فقیر برای کار در خانه به منزل نقاش می رود و رفته رفته نقاش متوجه چیزی زیبا و پر رمز و راز در صورت دخترک می شود و از او می خواهد که مدل تابلوی نقاشی جدید او شود. و برای این منظور یک گوشواره ی مروارید گران بها را به گوش دخترک می آویزد تا در تابلوی نقاشی نیز همراه او باشد.

اما همسر نقاش به دختر حسد ورزیده و با متهم ساختن وی او را از خانه بیرون می کند.
یک حس بسیار ظریف و زیبا در این داستان دیده می شود که آن هم عشق میان دختر و نقاش است. زیبایی و استادانگی نویسنده در این بخش به قدرت تمام نمایان می شود، چه بی آن که سخنی از شکل گیری روابط عاطفی میان دختر و نقاش به میان آید، خواننده این را خود از دل داستان بیرون کشیده و نسیم عشق را میان این دو تن استشمام می کند.

بیشترین علت نزدیک شدن نقاش و دختر به یکدیگر درک دخترک از دنیای نقاشی و رنگ ها و علاقه ی زیاد وی به این حوزه می باشد. نخستین بار که دخترک به اتاق مخصوص نقاش رفته و با تابلوها و ابزار نقاشی وی روبرو شد، از زیباترین بخش های کتاب به شمار می رود.

اشتراک:

نظرات بسته اند