خون افعی ، چای این رستوران است

0

عجیب است در دنیا برخی از افراد دست به انجامم کارهایی میزنند که نه تنها جالب نیست بلکه به شدت غیر انسانی است و خوی حیوانی دارد . تا آنجا که برای همه مسلم است  ، اکثر افراد مایلند به رستورانهایی بروند که محیط آرام و پر از آرامشی دارد ، غذای سالم و خوشمزه میل کنند . اما در ادامه ی مطلب به معرفی یک رستوران خواهیم پرداخت که هیچگونه از این ویژگی ها را ندارد . در این رستوران کمتر نشانی از خوی انسانی دیده میشود و تنها افراد خاص مایل خواهند بود تا این رستوران را امتحان کنند.
نام این رستوران مار است و در ویتنام ساخته شده است و به دلیل فروش خون افعی به شهرت رسیده است . در این رستوران، خون و زهر افعی را با شراب مخلوط می کنند و نوشیدنی هولناکی را به مشتریان خود می فروشند.
در این رستوران به جای پذیرایی از مشتریان ، از خون افعی استفاده میشود . این تنها کار هولناکی نیست که در این رستوران انجام میشود ، کارهای چندش آور دیگری نیز از سوی مشتریانی که به این رستوران میرود نیز صورت میگیرد ، برای مثال در این رستوران بدن مار زنده را با خنجرمی شکافند، قلب آن را در دهان خود می گذارند تا به زعم خود تپش قلب افعی را زیر زبان خود احساس کنند.

رستوران مار افعی

رستوران مار افعی

رستوران مار افعی

رستوران مار افعی

رستوران مار افعی

رستوران مار افعی

رستوران مار افعی

رستوران مار افعی

اشتراک:

نظرات بسته اند