خودروهای قرمز رنگ اجازه تردد در تهران را نخواهند داشت

0

تا مدتی دیگر طرح افزایش عوارض خودرو فرسوده اجرا خواهد شد. بر طبق این طرح ، ماشین های قدیمی و اسقاطی بدلیل آلودگی ای که تولید می کنند، باید عوارض بیشتری پرداخت کنند.

از سوی دیگر این طرح می تواند به عنوان عامل تشویق کننده ای برای صاحبان این خودروها باشد تا ماشین خود را اسقاطی کنند و به جای آن تسهیلات دریافت کنند.

حتی طبق این طرح قرار است خودروهایی که به مقدار خیلی زیادی آلودگی ایجاد می کنند و کاملا فرسوده محسوب می شوند اما هنوز در حال تردد هستند بوسیله ی رنگ قرمز مشخص شوند.

گفته می شود خودروهایی که این رنگ را دریافت کنند، به هیچ وجه حق عبور و مرور در مناطق تهران را نخواهند داشت.

 

تاکسی-فرسوده[1]

اشتراک:

نظرات بسته اند