چطور حین دورکاری بی پول نشویم؟

0

اگر شرایطی دارید که به واسطه ی آن برای استخدام دائمی کاندیدای مناسبی نبوده و ترجیح می دهید به یکی از مشاغل آنلاین روبیاورید، مبحث کسب درآمد از این طریق نیز باید برایتان حائز اهمیت باشد.

در شرایطی که با دورکاری و دریافت پروژه های فصلی به کسب درآمد می پردازید، ممکن است مدتی بیکار مانده و دستتان از پروژه خالی باشد.

برای غلبه بر این شرایط چه باید کرد؟

برای این که در حین اشتغال به دورکاری جیبتان خالی نماند، باید برنامه ریزی مشخصی برای درآمد خود داشته باشید.

پروژه ها را با زمان بندی دریافت کنید

پیش از هر چیزی نیاز است که پروژه های ورودی خود را با زمان بندی به نحوی قرار دهید تا مدت بیکاری تان به کمترین زمان تقلیل پیدا کند.

اگر چه نمی توان خیلی روی این استراتژی حساب کرد و همیشه امکان این وجود دارد که پروژه ها به نحوی وارد پروسه ی کاری شما شوند که باز مدتی را بیکار بمانید.

 

پس انداز در دورکاری

پس انداز در دورکاری

پس انداز شخصی

تمامی فریلنسرها و افرادی که به صورت پروژه ای کسب درآمد می کنند، می باید چند ماه اول را به پس انداز حداکثری پرداخته و تمام تلاش خود را به سمتی سوق دهند که به حد قابل توجهی از پس انداز رسیده و پس از آن با دقت و نظم از محل پس انداز مخارج خود را تامین نمایند.

به شکلی که هرگز از سقف معینی که برای پس انداز خود تعیین کرده اند، پایین نیامده و همیشه مقدار مشخصی پول در حساب شخصی شان باقی بماند.

تنها در این صورت است که می توانید اطمینان داشته باشید، در صورت بیکار ماندن برای چند ماه همچنان توانگری مالی خود را حفظ کرده و دچار مشکل مالی نشوید.

در وبلاگ پونیشا می توانید به اطلاعات بیشتری در خصوص مسائل مالی فریلنسرها دست یابید.

اشتراک:

نظرات بسته اند