حمایت جهاد دانشگاهی برای اشتغالزایی بانوان بی سواد

0

بانوان سرپرست خانوار از این پس بجای جستجو برای آگهی استخدام بهتر است در طرح اشتغالزایی و آموزش برای زنان سرپرست خانوار که از طرف جهاد دانشگاهی اجرا می شود مشارکت کنند. این سازمان قصد دارد زمینه اشتغالزایی بانوان کم سواد و روستایی را فراهم کند.

معاون جهاد دانشگاهی از اجرای طرح اشتغالزایی و آموزش برای زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: این سازمان برای افراد بی سواد و روستایی برنامه های ویژه دارد.

برنامه “ضرب سکه” در رادیو گفت و گو با موضوع طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار با حضور مهناز کاشی، رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور و ارتباط تلفنی با دکتر محمد صادق بیجندی، معاون جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان روانه آنتن شد.

در این برنامه دکتر محمد صادق بیجندی بیان کرد؛ زنان شاغل از آسیب پذیرترین افراد جامعه محسوب می شوند و حل این مشکلات نیازمند کار تیمی و جمعی است. جهاد دانشگاهی به دلیل اینکه یک نهاد توسعه ای است بر این باور است که اگر بخواهیم مشکلات اشتغال را برطرف کنیم باید نگاه سیستمی، مناسب و کارآمد که بتواند در همه بخش ها خوب عمل کند ایجاد شود.

اشتغال بانوان

اشتغال بانوان

در حال حاضر طرح مشاغل خانگی به صورت پایلوت در 8 استان در حال انجام است که یکی از جامعه های هدف زنان سرپرست خانوار هستند. در همین راستا با سازمان های مربوطه مانند معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان بهزیستی و کمیته امداد، سازمان امور زندان ها و … مذاکرات سازنده ای صورت گرفته است.

حلقه های ارتباطی موثری میان این دستگاه ها وجود دارد اما منسجم و منظم نیست. جهاد دانشگاهی در استان های پایلوت به صورت حلقه واسط میان مسئولین سازمان های مختلف عمل می کند و با دریافت و آمیختن اطلاعات دستگاه ها باهم به راهکارهای مطلوبی دست پیدا خواهد کرد. زیرساخت های بسیار خوبی برای این طرح تهیه شده است و امید است در خردادماه سال آینده بتوانیم خبرهای بسیار خوبی برای مردم داشته باشیم.

از جمله حمایت های سازمان بهزیستی در اختیار قرار دادن تسهیلات کم بهره به این افراد و سازمان هاست. یعنی اگر این افراد طرح های توجیهی داشته باشند مورد حمایت سازمان قرار می گیرند و منابع مالی تامین می شود مشروط به اینکه افرادی که در طرح مشغول می شوند از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی باشند.

اشتراک:

نظرات بسته اند