تولید محتوا سئو محور

0

زمانی که برای تولید محتوا اقدام کرده و می خواهید متن شما سئو محور بوده و ملاحظات سئو در آن رعایت شده باشد، ملزم به رعایت برخی نکات هستید.

به همین دلیل است که کارشناس سئو بهترین گزینه برای استخدام کارشناس تولید محتوا به شمار رفته و می تواند خروجی ایده آلی داشته باشد.

نکات کلیدی محتوای سئو محور

عنوان جذاب

داشتن عنوان جذاب و گیرا در اولین قدم می تواند کاربران را برای ورود به مطلب شما درگیر کند. اگر متن فوق العاده ای نوشته اما عنوان درستی برای آن قرار نداده باشید، در قدم اول در را به روی شکست باز کرده اید.

تولید محتوا سئو محور

تولید محتوا سئو محور

زیر نظر داشتن محتوای موازی در سایت های رقیب

حتما زمانی که موضوع نوشتن شما می تواند در دیگر سایت ها مشترک باشد، مطالعه ای روی نوشته های دیگر سایت ها داشته و در نظر داشته باشید که آن محتواها به چه پرداخته اند. به این صورت دیدگاه وسیع تری پیدا کرده و البته کپی نخواهید بود.

در نظر داشتن نیازهای کاربران

با در نظر داشتن نیازهای کاربران و نیل به آن سمت می تواند در جذب مخاطب و خوانندگان قدم های بزرگی بردارید.

زوم کردن روی موضوع اصلی

البته که برای نوشتن یک مطلب طولانی و کامل شما چندین بار از موضوع اصلی منحرف شده و برای شاخ و برگ دادن به متن خود به این سو و آن سو می روید. اما این موضوع نباید باعث کنار گذاشتن موضوع اصلی و گم شدن آن میان موضوعات فرعی شود.

تولید محتوا سئو محور

تولید محتوا سئو محور

شنا کردن برخلاف جریان آب

پیش از این گفتیم که قرار گرفتن در جریان مقالات مرتبط با موضوعی که درباره ی آن به تولید محتوا می پردازید، می تواند اثر مثبتی در روند کار شما داشته باشد. اما دقت داشته باشید که شنا کردن برخلاف جریان آب و انتشار دیدگاه و نظریات جدید می تواند در جذب مخاطب تاثیر گذار باشد.

گذر به مقالات پیشین خود در خصوص موضوع

شما برای تولید یک متن با ارزش سئو می باید به مقالاتی که پیش از این در آن خصوص منتشر ساخته اید نیز گریزی زده و احیانا به آن ها لینک بدهید.

استفاده از مقالات مشابه با ذکر منبع

همین طور استفاده از مقالات مشابه در سایت های دیگر البته با ذکر منبع نیز از ملاحظاتی ست که هنگام تولید یک محتوای غنی با در نظر گرفتن سئوی آن می باید دنبال نمایید.

اشتراک:

نظرات بسته اند