تمرکز بر هسته ی پروژه با برونسپاری بخش های جانبی

0

جستجوی سایت های برونسپاری اگر چه امکان برونسپاری بیشتر قسمت های یک پروژه را به کارفرما بدهد، اما برای موفقیت در پروژه لازم است که بخش های جانبی آن را به فریلنسرهایی که با اشتغال به دورکاری می توانند این وظایف را به نحو احسنت انجام دهند بسپارید. و البته باید هسته ی مرکزی و محوریت متمرکز پروژه را داخل مجموعه نگاه دارید.

در حقیقت آن بخشی از پروژه که به عنوان هسته ی مادر شاخه هایی را از خود به بیرون باز می کند باید داخل مجموعه نگه داشته شده و قسمت هایی که نیاز به سرکشی مداوم و بررسی های دقیق تری دارند، کاندیدای خوبی برای برونسپاری نیستند.

پخش کردن تمام پروژه به دست فریلنسرها تا حدودی زیادی زمام کار را از دست مجری آن بیرون خواهد آورد. به همین دلیل همیشه علی رغم مزایای برون سپاری باید هسته ی مرکزی را داخل سازمان نگه دارید و تماس های مداوم و نظارت ادواری بر فعالیت فریلنسرها نیز داشته باشید.

 

برونسپاری پروژه ها

برونسپاری پروژه ها

مشکلاتی که با فریلنسرها به وجود می آید

همیشه این را در نظر داشته باشید که امکان بروز مشکلاتی با فریلنسرها وجود دارد. البته اگر فریلنسرها را از طریق وب سایت های برونسپاری معتبر انتخاب کرده باشید، این احتمال تا حد زیادی کاهش پیدا می کند. اما هرگز نمی توان آن را صفر در نظر گرفت. سایت های برونسپاری در این شرایط بازگشت مخارج و زیان شما را تضمین خواهند کرد. اگر چه زمان از دست رفته را نمی توان با هیچ پرداخت خسارتی جبران کرد.

برای همین دلیل است که همیشه باید هسته ی مرکزی پروژه را در دست خود و تحت نظارت مستقیم خود نگاه دارید تا با این شرایط ریسک دار تحت تاثیر قرار نگیرد.

 

کارشناسی تقسیم پروژه

برای این که تشخیص بدهید کدام بخش های پروژه قابلیت مناسب تری برای برونسپاری دارند، باید از یک کارشناس تقسیم و تخصیص پروژه کمک بگیرید. با کمک این کارشناس شما می توانید پروژه ی کوچک یا بزرگ خود را به قسمت های مشخصی تفکیک کرده و مواردی را که به میزان کمتری کل پروژه را تحت تاثیر موفقیت یا شکست قطعی قرار می دهند، برونسپاری نمایید.

فریلنسرهای معتمد

البته اگر شما سابقه ی همکاری با فریلنسرهای معتمدی را دارید که از انجام دادن کامل کار با تعهد و سطح کیفی بالا از سوی آن ها اطمینان دارید، با اطمینان بیشتری می توانید بخش های مهم تری از پروژه ی خود را برونسپاری کنید.

اشتراک:

نظرات بسته اند