تفاوت انواع شخصیت ها

0

کاترین مایرز  ایزابل برگیز با استفاده از مطالعات یونگ، انواع شخصیت ها ی انسان را مورد تحقیق و بررسی قرار دادند و سرانجام با توجه به دو گرایش درون گرا و برون گرا و چهار کنش عاطفی ، حسی، شهودی و اندیشمند ، مجموعا هفت سنخ روانی را تشخیص دادند. این مجموعه چگونگی نگراش و واکنش افراد مختلف افراد مختلف را نسبت به جهان تعیین می کند. شناخت شخصیت ها و تفاوت های بین آنها به ما کمک می کند تا برای روابط مفید و ثمربخش با افراد مختلف، رفتار مناسبی در پیش گیریم.

1.    منصب جو و مقتدر
این افراد برون گرایانی هستند که تنها کارشان را مرکز توجه قرار می دهند. آنها با خوی رقابت آمیز خود پیوسته درصدند که بر دیگران پیشی گیرند و بر نتایج مورد نظرشان فائق آیند. به سهولت تصمیم می گیرند، در کارشان ابتکار عمل دارند، بلند پروازند وو مایلند سلطه ی خود را بر دیگران تحمیل کنند. آنها نیاز شدیدیبه اعمال قدرت در خود احساس می کنند. از پذیر مسئولیت لذت می برند و حتی برای کسب قدرت و حفظ مقام شامخ خود با دیگران به مقابله بر می خیزند. صریح الهجه اند و میل دارند مستقیم به اصل مطلب یپردازند. سرعت عمل دارند و از دیگران هم انتظار دارند چنین باشند. از مشاهده ی نتایج کارهای نامرتب و در هم بر هم بیزارند.
با مدیران مقتدر با احترامی که خود را در خور آن می شناسند، رفتار کنید ،به مسئولیت و تصدی شان گردن نهید و هرگز آن را زیر سوال نبرید. با دقت و صراحت با آنها ارتباط برقرار کنید و کار خوب ارائه کنید. در گفت و گو با ایشان به اصل مطلب بپردازید و فقط از نتایج کار با خبرشان کنید.
–    در ارتباط با این موضوع های روانشناسی می توانید با مراجعه به سایت فروشگاه کتاب آنلاین فیدیبو ، با موضوع های متنوع  تری آشنا شوید –

2.    خونگرم و اجتماعی
افرادی برون گرایند که افکارشان را حول امور مردم متمرکز می کنند. مردم را دوست دارد و با پیوستن به آنها نیازهای روانی شان ارضا می شود. خوش مشرب، خونگرم، پر حرف و چرب زبانند. اغلب بی برنامه و نا مرتبند و به نکات جزئی و ریزه کاری ها بی توجه. به سهولت مردم را تحت تاثیر قرار می دهند  ،نمی توانند آرام بنشینند، پر شور و پر حرارت و دوستان تفریح و سرگرمیند. احساسات خود را بی پروا اشکار می کنند و موفقیت آنها در گروه تغییر، ایده ها و جهت های تازه و شناخت دست آوردهایشان است.
در برابر افراد خونگرم و اجتماعی از شرح و بسط هر چیزی بپرهیزید و از ارائه کارهای طولانی و وقت گیر به آنها خودداری کنید. زیرا در چنین شرایطی خود را کوچک و محدود حس می کنند. بگذارید حرف بزنند، در کارها سهیم شوند، دیگران را سر شوق آورند و فضایی آکنده از شادمانی و لذت بیافرینند. با آنها ماند یک دوست رفتار کنید.
در مطالب آتی به بررسی های شخصیت های دیگر خواهیم پرداخت.

اشتراک:

نظرات بسته اند