همراه با پیاده سازی الزامات ISO 9001

0

گواهینامه ی ISO 9001 از استانداردهای عمومی ایزو محسوب می شود و بیشتر سازمان ها و شرکت هایی که قصد تجهیز به استانداردهای ایزو را دارند، با اخذ ایزو از گروه استانداردهای ISO 9000 در بازار خود اعتبار افزون تری کسب می کنند.

اما هنگامی که الزامات قانونی اصلاح شده به اجرا در می آید، آیا سازمان شما آماده است تا تغییرات لازم را به طور هماهنگ انجام دهد؟ آیا می توان آن را به روش های پیشگیرانه مورد توجه قرار داد و چالش های تغییر را به فرصت هایی برای موفقیت تبدیل کرد؟

تاکید بیشتر بر تفکر مبتنی بر ریسک به عنوان پایه ای برای سیستم مدیریت است؛ همین طور افزایش تمرکز بر دستیابی به ارزش برای سازمان و مشتریان آن؛ انعطاف پذیری بیشتر در استفاده از مستندات؛ و الزامات افزایش تعهد و دخالت مدیریت را باید افزایش داد.

آخرین تغییرات ایزو 9001، الزاماتی را به وجود آورده است که به سبب آن باید به طور موازی تغییرات زیر را داخل سازمان خود ساماندهی کنید:

تغییرات سازمانی با ایزو 9001

1- پذیرفتن تغییر

سازمان ها می توانند به جای این که استاندارد جدید را به عنوان یک مانع ببینند، به عنوان یک فرصت برای توسعه QMS قوی تر از آنچه که در حال حاضر هستند از آن استفاده کنند. شرکت ها می توانند با استفاده از ISO / DIS 9001 تاکید بیشتری بر تفکر مبتنی بر ریسک داشته باشند: در حالی که خطر معمولا منتفی است، در تفکر مبتنی بر ریسک، فرصت نیز یافت می شود. در حال حاضر، شرکت های موفق به طور منفرد رویکرد مبتنی بر ریسک را به دلیل مزایای فرهنگ پیشگیرانه پیشگیری و بهبود مداوم در نظر می گیرند. رهبران کیفیت می توانند نیازهای اصلاح شده را به عنوان مسیری برای بهینه سازی عملکرد کسب و کار و برتری عملکرد مشاهده کنند.

 

تغییرات سازمانی با الزامات ایزو 9001

تغییرات سازمانی با الزامات ایزو 9001

 

2- ارتباط با تغییرات

شرکت هایی که تغییرات را مدیریت می کنند، به طور موثر و به طور معمول، کسانی هستند که به طور واضح و اغلب در ابتدا، دیدگاه، ماموریت و اهداف ابتکار تغییر را بیان می کنند. از همان ابتدای برنامه ریزی گذار، مردم باید بدانند که چگونه تغییرات بر روی هر دو کسب و کار و اشخاص تاثیر می گذارد، و همچنین اقداماتی که باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که انتقال به صورت یکپارچه امکان پذیر است. البته شرکت ها باید تغییرات را به شکلی هماهنگ سازی کنند که نه فرآیند و نه کارکنان دچار آسیب های نافذ نگردند.

3- مشارکت کارکنان

در حالی که مقاومت کارکنان، می تواند روال تبدیل شدن و گذار به الزامات جدید را بارها سخت تر نماید، همراهی کارمندان اوضاع را روان ساخته و تغییرات با سهولت اتفاق می افتند. کارکنان فدرال و میانی می توانند منابع زیادی از دانش در مورد پروسه های فنی، موانع بالقوه و نیازهای مشتری به شمار آیند که ممکن است با تغییرات عمده مرتبط باشند.

4- ارائه آموزش مناسب

تقسیم بندی به تغییر اغلب مستلزم تسلط بر فرایندهای و مهارت های جدید است و آموزش کارکنان می تواند راهی موثر برای ایجاد دانش در مورد تغییر و صلاحیت های مورد نیاز باشد. آموزش موثر می تواند کارکنان را با تغییرات راحت تر سازد و می تواند از طریق تغییرات به مدیران ارشد کمک کند. با ایجاد یک برنامه آموزشی مناسب، شرکت ها بهتر می توانند از این موضوع اطمینان حاصل کنند که هر کس در سرعت و کیفیت عملکرد خود تجدید نظر کرده، بلکه انتقال را نیز به فرایندهای جدید، نقش های جدید و بعضی از روش های جدید تفکر تبدیل می کند.

5- روند تغییر را به مرور به سازمان وارد کنید

توجه داشته باشید که برای رسیدن به تغییرات همگام با الزامات به شکلی پایدار می باید این تغییرات را به مرور وارد سازمان ساخته و به فرایند و کارکنان اجازه دهید تا خود را در زمان با الزامات و تغییرات جدید وفق دهند.

منبع: https://www.mastercontrol.com/gxp-lifeline/5-practices-for-managing-change-when-iso-9001-2015-arrives

اشتراک:

نظرات بسته اند