تعامل دانشگاه فنی و هلال احمر جهت کار آفرینی

0

وقتی چرخ صنعت به خوبی نمی چرخد بهتر است افراد به خود اشتغالی روی آورند. به جای گشتن دنبال کار در سایت آنلاین استخدام تمرکز بر روی ایده ها و راهاندازی کسب و کار خود سود دهی بیشتری به همراه دارد.

معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، از تعامل این سازمان با دانشگاه فنی و حرفه ای در جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی خبر داد.

علی قلعه گنج کریمی، معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، اظهار کرد: سازمان جوانان جمعیت هلال احمر به منظور ایجاد اشتغال و کارآفرینی تفاهم نامه ای را با دانشگاه فنی و حرفه ای به امضا رسانده است.

بر اساس این تفاهم نامه بخشی از تعاملات سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با دانشگاه های فنی و حرفه ای و به منظور اشتغال و کارآفرینی با مشارکت اعضای کانون های دانشجویی در رشته های مختلف انجام می شود.

ایده پردازی

ایده پردازی

پیش از این موضوع ایجاد اشتغال و کارآفرینی در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، در استان های مختلف کشور و در قالب یک تفاهم نامه میان جمعیت هلال احمر و سازمان اجتماعی وزارت کشور، به صورت کارگاه های مختلف اجرا می شد.

معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر تصریح کرد: کارآفرینی فوق در حوزه جوانان و ویژه این گروه بوده است و همان طور که به آن اشاره شد با مشارکت اعضای کانون های دانشجویی هلال احمر در دانشگاه های فنی و حرفه ای سراسر کشور تحقق می پذیرد.

دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان تنها دانشگاه متولی آموزش عالی فنی و حرفه ای در کشور، از سال 1390 با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کار خود را آغاز نموده است.
دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای به عنوان واحدهای زیرمجموعه این دانشگاه، سابقه ی بیش از چهل سال فعالیت آموزشی داشته و از اولین مراکز آموزش عالی کشور هستند که در تداوم مسیر تحصیلی دوره متوسطه فنی و حرفه ای (هنرستان های فنی، کشاورزی، حرفه ای، تربیت بدنی) فعالیت داشته اند اما تأسیس این دانشگاه و تفکیک آن از وزارت آموزش و پرورش به سال 90 بر می گردد.

اشتراک:

نظرات بسته اند