ترمیم ساختار ۳ کمیته متناظر استاندارد بین المللی ISO در قزوین

0

از آنجایی که نیازهای جامعه در حال تغییر است از این رو انواع گواهینامه ایزو نیز برای استاندارد سازی محصولات تولیدی لازم است بهبود بیابند و استاندارد های جدیدتری را در فرایند تولید و خدمات دهی پیش بگیرند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان قزوین: نشست ترمیم ساختار کمیته های فنی متناظر با کمیته های فنی بین المللی ISO/TC45 با عنوان لاستیک و فرآورده های لاستیکی، ISO/TC48 با عنوان تجهیزات آزمایشگاهی و ISO/TC25 با عنوان آهن خام و چدن با حضور محمود رضا طاهری، مدیرکل استاندارد استان، نصیری، نماینده دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان ملی استاندارد ایران، متخصصین، اساتید دانشگاه، صاحبان صنایع، مدیران کیفیت، آزمایشگاهها وکارشناسان استاندارد برگزار شد.

در این نشست، مدیر کل استاندارد استان قزوین مطالبی در خصوص آشنایی با کار سازمان بین المللی استاندارد سازی ( ISO)، ارائه کرد.

نماینده دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی مفاهیم آشنایی با کمیته های فنی مذکور شامل ساختار کمیته، کمیته های فرعی و گروه های کاری، آشنایی با وظایف دبیر، رییس و نایب رییس، برگزاری انتخابات و تعیین ترکیب اعضای کمیته فنی شامل: رئیس، نایب رئیس و دبیر کمیته اصلی را تشریح کرد.

استاندارد سازی

استاندارد سازی

بر اساس این گزارش، در کمیته لاستیک و فرآورده های لاستیکی، با رای اکثریت حاج حسینی به عنوان رییس، عبدیان به عنوان نایب رییس ابراهیم به عنوان دبیر انتخاب، در کمیته تجهیزات آزمایشگاهی، کهن نیا به عنوان رییس فرح بخش به عنوان نایب رییس با رای اکثریت اعضا ابقا و پس از رای گیری شنتیا فخاری به عنوان دبیر انتخاب و در کمیته آهن خام و چدن محمد حسین شاعری به عنوان رییس و مهدی سلطان پور به عنوان نایب رییس با رای اکثریت انتخاب و منصور سیدنقوی با رای اکثریت به عنوان دبیر ابقا شدند.

گفتنی است، در حال حاضر دبیرخانه 4 کمیته متناظر استاندارد بین المللی ISO در استان مستقر است و این کمیته ها وظیفه بررسی اسناد سازمان بین المللی ISO و اعلام نظرات جمهوری اسلامی ایران را در حوزه های مرتبط به عهده دارند.

اشتراک:

نظرات بسته اند