ترفندهای دکوراسیون رستوران برای بزرگ نشان دادن فضا

0

دکوراسیون رستوران ، کافی شاپ و فست فود می تواند با کمک رنگ ها قدرت بگیرد. چرا که این رنگ ها هستند که می توانند دکوراسیون را تقویت کنند و یا تضعیف.
رنگ ها در ایجاد آرامش در فضا، بزرگ یا کوچک نشان دادن فضا هم بسیار تاثیر گذار است. یکی از ترفندهایی که می توانید با استفاده از رنگ ها برای بزرگ تر نشان دادن فضای اتاق به کار ببرید این است که رنگ وسایل اتاق را با رنگ دیوار پشت آن ها یکی کنید.

به عنوان مثال می توان از رنگ سبز روی دیوار و چارچوب های درب ها استفاده کنید و همه چیز را یکپارچه کنید و فضا را بزرگ تر از آن چه که هست نشان دهید. پس استفاده از رنگ های یکپارچه فضا را بزرگتر نشان می دهد.

ترفندهای دکوراسیون رستوران برای بزرگ نشان دادن فضا

ترفندهای دکوراسیون رستوران برای بزرگ نشان دادن فضا

 

 

یکی دیگر از ترفندهای دکوراسیون رستوران که سبب می شود فضاهای کوچک بزرگ تر نشان داده شود، استفاده از قفسه های بزرگ است. اگر این قفسه ها همرنگ دیوار باشند، فضا بزرگ تر از حالت عادی نشان داده می شود. مثلا یک قفسه تیره روی یک دیوار تیره فضا را بزرگ تر نشان می دهد.

استفاده از میز و صندلی های هم رنگ دیوار هم می تواند یکی از ترفندهای دکوراسیون رستوران برای بزرگ تر نشان دادن فضا باشد.

طاقچه های کوچک هم رنگ دیوار هم می تواند گزینه ای مناسب برای بزرگ نشان دادن فضا باشد.

اشتراک:

نظرات بسته اند