تذکر و تنبیه و پوزش

0

پرورش نیروی کار موفق مراحل مختلفی دارد، یکی از گام ها در پرورش نیروی کار موفق ،تذکر  ،تنبیه و پوزش است. نکاتی را که درباره ی هرگونه بازخور منفی باید به خاطر سپرد عبارت است از:

برخورد با نیروی کار

–    فوری پس از بروز رفتار صورت پذیرد. بازخور منفی را به تعویق نیندازید، زیرا اگر دلخوری ها انباشته شود و یکباره بخواهید بازگو کنید ممکن است خطای فرد و اوضاع خیلی بدتر از آنچه واقعا هست در پیش چشم شما جلوه گر شود و در ذهن خود آن را بزرگ کنید و هنگام دادن بازخور ، کنترل از دستتان خارج شود و به شخصیت افراد حمله کنید.

به طور کلی هر چه در دادن بازخور منفی به دیگران تامل کنید احساس تر خواهید شد و بازخور غیر واقعی تر خواهد شد. بنابراین هرچه زودتر بازخور منفی را به فرد بدهید تا موجب مشکلات کمتری شود. ناگفته نماندند که بازخورمنفی خصوصی، موثر تر از دادن بازخور در جمع دیگران است.

کتب مدیریت برای شیوه ی درست تنبیه کارکنان

کتب مدیریت برای شیوه ی درست تنبیه کارکنان

–    بازخور منفی دقیق و مشخص باشد. رفتار ناشایست افراد را آشکار، بیان کنید برای مثال گفته شود: ” رضا، گزارش کارت را سر موعد مقرر ،در روز پنجشنبه ارائه ندادی!”

–    احساس خود را با کارکنان در میان بگذارید، برای مثال گفته شود: ” احمد ، بگذار بگویم که احساسم درباره ی گزارش اخیر تو چیست. سخت عصبانی هستم، زیرا خارج از موعد مقرر ارائه دادی و موجب تاخیر در تحلیل نهایی شد” . در مورد خلاف دیگران ذهن گرایی نکنید احساس خود را صمیمانه و صادقانه بیان کنید.

–    مهم ترین نکته درباره ی تذکر و تنبیه این است که باید شخصیت فرد را تحکیم بخشید، برای مثال به هنگام تاخیر در ارائه گزارش کار، بهتر است گفته شود : ” بگذار یک چیزی را به تو بگویم، شما شخص خوبی هستی ،یکی از بهترین افراد من هستی ،به همین دلیل از تاخیر شما در ارائه گزارش عصبانی هستم. از شما انتظار نمی رود که تاخیر داشته باشی.

شما باید برای دیگران الگو باشید.” رفتار ضعیف و نامناسب افراد را باید مورد سرزنش قرار دهید نه شخصیت آنان را. بعضی از مدیران نمی دانند که چرا ضمن تنبیه فرد ،باید شخصیت خوب او را ستود. تحکیم شخصیت فرد به دو دلیل انجام می شود:

شیوه ی تحکیم شخصیت فرد

1.    نخست اینکه میان رفتار نامناسب و شخصیت او تمایز قائل شویم تا موجب شود از رفتار خلاف خود دست بردارد.
2.    دوم اینکه پس از خاتمه ی تذکر و تنیه و ترک وی، او را در حالتی قرار دهیم که به رفتار خلاف خود بیندیشد نه به اینکه چگونه با او رفتار شده و مورد تهدید قرار گرفته است.

اگر شخصیت فرد مورد تحکیم قرار نگیرد انرژی خود را عیله شما به کار خواهدگرفت تا از شخصیت خودش دفاع کند. به جای پشیمانی از کرده ی خود، پیش این و آن خواهد رفت و از نحوه ی رفتار ناشایست شما گله و شکایت خواهد کرد. بیشتر مشائل و مشکلات زندگی از خطاها سرچشمه نمی گیرند بلکه از درس نگرفتن از آنها ناشی می شوند. هنگامی که ادراک فرد از شخصیت خودش مورد حمله قرار گیرد به موضع دفاعی می افتد و در نتیجه، رفتار ناشایست خود را توجیه می کند و هرگز به بازخور عملکردش توجهی نخواهد کرد و در نتیجه درسی نمی گیرد.

برخی از صاحبنظران برای کمک به مدیران در تلفیق نکات فوق در رفتارشان، راهنمای برنامه ریزی تذکر و تنبیه را ارائه داده اند که در مطالب آتی به آن خواهیم پرداخت.

همانطور که گفته شد، بسیاری از مدیران، از شیوه های درست تنبیه و تذکر بی اطلاع اند. شاید مطالعه ی بیشتر در این زمینه بتواند بهره وری از نیروها را بیشتر کند. به همین منظور توجه شما را به مطالعه ی برخی از کتب مفید در زمینه ی مدیریت جلب می کنیم که شما میتوانید با مراجعه به لینک زیر از آنها بهره مند شوید.

http://fidibo.com/books/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA

اشتراک:

نظرات بسته اند