بهترین پاسخ در خصوص حقوق در مصاحبه ی کاری

0

مهم نیست که مصاحبه ی کاری شما تا چه حد عالی پیش رفته است. شما می توانید با یک پاسخ اشتباه تمام زحماتی که برای جستجوی شغل کشیده بودید، را به هدر بدهید.

سرانجام پس از مطرح کردن همه چیز، مصاحبه کننده از شما در مورد حقوق درخواستی تان سوال خواهد کرد.

این سوال که در ظاهر بسیار ساده به نظر می رسد، پاسخ پیچیده ای دارد.

مصاحبه ی استخدام | پرسش در مورد میزان حقوق درخواستی

مصاحبه ی استخدام | پرسش در مورد میزان حقوق درخواستی

در این جا چند حالت به وجود می آید:

ممکن است حقوقی که شما در نظر دارید بسیار بالاتر از سطح دستمزدی که برای موقعیت شغلی پیشنهادی از سوی کارفرما در نظر گرفته شده باشد، و به طور کلی شانس استخدام را از دست بدهید.

این در شرایطی که به کار احتیاج داشته و حتی حاضر بوده اید با مبلغ حقوق کمتر متصدی آن بشوید، بسیار ناگوار خواهد بود. زیرا به هر صورت شما با اعلام دستمزد خارج از محدوده ی مورد انتظار خود، این شغل را از دست داده و دیگر امکان ندارد که به کارفرما بگویید به کمتر از آن نیز راضی هستید. این به نوعی خودکشی ست!

و حالت دیگر این که رقم پیشنهادی شما کمتر از چیزی باشد که کارفرما برای این موقعیت شغلی در نظر گرفته است. در این صورت نیز بسیار متضرر خواهید شد. زیرا شما در حالی از اتاق مصاحبه بیرون می آیید، که در صورت استخدام کمتر از آن چیزی که می توانستید، دریافتی خواهید داشت.

مصاحبه ی استخدام | پرسش در مورد میزان حقوق درخواستی

مصاحبه ی استخدام | پرسش در مورد میزان حقوق درخواستی

من مطابق با تجربه ی خود و توافق با شرکت حقوق دریافت می کنم

بهترین پاسخی که می توانید در مقابل این سوال ارائه کنید، این است که اولا به کارفرما بگویید من مطابق با ترجبه و شرایط حرفه ای ام درخواست حقوق دارم و در زمن مطمئن هستم که می توانیم به یک عدد توافقی متناظر با سطح دستمزدهای شرکت برسیم.

اما مصاحبه کننده احتمالا به دنبال یک رقم قطعی می باشد و شما می باید کاری کنید تا خود وی رقم پیشنهادی اش را عنوان سازد.

هنرمندانه ترین کاری که در چنین شرایطی که مصاحبه کننده در گرفتن پاسخ قطعی از جانب شما پافشاری دارد، می توانید انجام دهید؛ اعلام کردن آخرین حقوقی ست که در شرکت قبلی دریافت می کرده اید. با چنین عملی به طور مستقیم رقم پیشنهادی خود را اعلام نکرده اید، اما به صورت ضمنی به کارفرما می قبولانید که کمتر از دستمزد قبلی برایتان بی معنا خواهد بود.

اشتراک:

نظرات بسته اند