بنیادهای چاکرا درمانی

0

کتاب بنیادهای چاکرا درمانی نوشته ی ریدر دایمر چاکراهای بدن خود را شناخته و انرژی و کنترل بر آن ها را خواهید آموخت.

با روش ها و تمرین هایی که در این کتاب آورده شده می توانید انرژی های خود را تحت تسلط گرفته و بر آن ها قائم باشید. به طور کلی کنترل زندگی خود را در دست گرفته و هر چاکرا را به طور کامل کاوش کرده و کنترل آن را به بهترین شیوه در اختیار خود درآورید.

بنیادهای چاکرا درمانی

بنیادهای چاکرا درمانی

این کتاب از سه بخش تحت عناوین “چاکراهای خود را بشناسید”، “چاکرا درمانی” و “ورزیده کردن چاکراها” بخش بندی شده است.

وقتی چاکراها را بشناسید، از تاثیرات انرژی خود و انرژی دیگران به خوبی آگاه شده و زین پس از ورود انرژی های منفی به هاله ی اطراف خود جلوگیری خواهید کرد.

بخشی از کتاب بنیادهای چاکرا درمانی

در همه‌ی این تمرین‌ها، از شما می‌خواهم از تصور خودتان برای تجسم تصویری در ذهن‌تان بهره بگیرید، یا آنچه را پیشنهاد می‌شود حس کنید. تا آنجا که ممکن است درباه‌ی آن فکر نکنید. بگذارید بدون تقلاّ انجام شود. اگر می‌توانید تجسم کنید، چه بهتر.

اگر تجسم روی تصویر باعث دغدغه می‌شود، نگران نباشید، زیرا شکل از محتوا پیروی می‌کند. همه‌ی آنچه باید انجام دهید این است که روی آن فکر کنید و پیش از اینکه فکر کامل شود، حرکات را روی سطحی از انرژی انجام دهید. اکنون که شما راحت و آگاه هستید، تجسم (تصور) کنید، یک بندِ (تیرچه، نخ رشته، طناب، سیم، زنجیر، پرتوی از نور، درخت یا هر آنچه در ذهن شما پدیدار می‌شود) انرژی از چاکرای اول شما اگر مرد هستید در پایین ستون مهره‌ها، و اگر زن هستید بین تخمدان‌ها جاری می‌شود و همه‌ی آن به ژرفای مرکز زمین راه پیدا می‌کند.

این بندِ زمینی شدن شماست. بندِ زمینی شدن خود را به مرکز زمین متصل کنید. هر طور که می‌توانید به آن فکر کنید. پیچیدن بند پیرامون مرکز زمین، با بهره‌گیری از مغناطیسی غول‌پیکر یا انداختن لنگر و قلاب کردن به مرکز زمین، از تصور خودتان بهره بجویید.

دانلود کتاب بنیادهای چاکرا درمانی

برای دانلود کتاب بنیادهای چاکرا درمانی به آدرس زیر مراجعه نموده و نسخه ی الکترونیک آن را با کمتر از 2 هزار تومان در 2.34 مگابایت و 217 صفحه دانلود نمایید.

goo.gl/2SLTiY

اشتراک:

نظرات بسته اند