برای دریافت گواهینامه ISO به چه مقدار زمان احتیاج خواهیم داشت؟

0

اگر برای کسب و کار خود چه واحد تولیدی باشد و یا چه واحد صنفی نیاز به اخذ گواهینامه ایزو داشته و تصمیم به اقدام برای دریافت این استاندارد بین المللی دارید، جای دارد که درباره ی روال دریافت ایزو اطلاعاتی ابتدایی کسب نمایید.
اولین چیزی که ممکن است در ذهن بیاورید، مدت زمانی ست که برای دریافت گواهینامه ی ایزو می باید منتظر مانده و در واقع شاید بپرسید که A تا Z  اخذ استاندارد ایزو حداقل و حداکثر چقدر زمان بر خواهد بود؟

مدت زمان اخذ گواهینامه ایزو

مدت زمان اخذ گواهینامه ایزو

هرگز نمی توان به این سوال یک جواب قطعی داد. زیرا زمانی که برای صدور گواهینامه ی ایزو یک سازمان لازم است، به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد.

بهترین پاسخ را از کجا دریافت کنیم؟

بهترین پاسخ را می توانید از شرکت های مشاوره ایزو دریافت کنید. این شرکت ها با بررسی سازمان شما و تطابق ها و عدم تطابق ها با استانداردها و ملزومات گواهینامه ای که قصد دریافت آن را دارید، مدت زمان تقریبی تا صدور گواهینامه را به شما اعلام خواهند کرد.
همین طور این مشاور ایزو می تواند به یک سازمان کمک کند تا برای رسیدن به صدور قطعی گواهینامه ی ایزو، سریع تر عمل کرده و مدت زمان کوتاه تری را در انتظار سپری کند.
این تسریع در روند امور برای سازمان هایی که در اخذ استاندارد ایزو عجله دارند، بسیار کمک رسان و موثر خواهد بود.
علاوه بر این موسسه ی داخلی صدور ایزو که در داخل کشور به عنوان شرکت CB انتخاب می کنید، در زمان این فرآیند بسیار موثر می باشد. به واقع این شرکت ها، نحوه ی  عملکردشان و میزان اعتبار آن ها در کنار عوامل داخلی سازمان متقاضی، فوق العاده در زمان دریافت گواهینامه ی ایزو تاثیر گذار خواهد بود.

اشتراک:

نظرات بسته اند