اینگونه رفتار فرد مورد نظرتان را تقلید کنید

0

در مطلب قبلی درباره ی تقلید زبان رفتار برای برقراری ارتباط بهتر سخن گفتیم، حال در ادامه لازم است تا در تکمیل مطلب گذشته به بررسی مدل سازی متقاطع  و صمیمیت در رفتار بپردازیم.
برای تقلید از زبان رفتار افراد می توان از روش آینه کاری استفاده کرد. برای مثال، اگر فرد مورد نظر پای راست خود را روی پای چپ انداخته است، شما پای چپ خود را روی پای راست بیندازید. اگر او با ساعد راست خود، دست چپ خود را مالش داد، شما با ساعد چپ خود دست راست خودتان را مالش دهید و به این ترتیب حالات و حرکات فرد دیگر را منعکس کنید. میتوانید صدای او( سرعت ، زیر و بم ، بلندی، مکث ها، لحن) را نیزمدل سازی کنید. البته مقصود این نیست که کورکورانههر حرت شخص را تقلید کنید. اگر فضای موجود غیر طبیعی، دشوار و خالی از صداقت باشد، فن شبیه سازی پوچ و تو خالی به نظر می رسد و در ایجاد روابطی صمیمی به هیچ کار نمی آید. به بیانی دیگر، باید مراقب باشید که افراد متوجه نشوند شما حرکات و رفتار آنها را تقلید می کنید. هوشیاری در این مرحله کلید رمز است. آنها نباید با خود فکر کنند که” خدای من ، چرا هر کاری می کنم، او هم انجام می دهد. هر وقت دستم را می خارانم، او هم دستش را می خاراند. به مجرد اینکه آه می کشم، او هم آه می کشد. ای کاش این قدر ادای من را در نمی آورد”.
از تکنیک مدل سازی تنها زمانی استفاده کنید که برای فرد دیگراحترام قائلید و از صمیم قلب مایل هستید رشته های صمیمیت و همدلی را با او بگسترانید و ارتباطات متقابل را تقویت کنید.

تفاهم و صمیمت خود را با دیگران بیازمایید.

گاهی اوقات لازم است در ارتباط با دیگران، قبل از هر چیز، میزان تفاهم احتمالی فرد دیگر را آزمود و پیش بینی کرد. برای مثال اگر قصد دارید  قرار دادی را با کسی منعقد کنید و یا تقاضای مهمی را مطرح کنید، احتمالا میل دارید میزان تفاهم فرد دیگر را با خود پیش بینی کنید تا در صورتی که مطمئن شدید روابط شما با او نتایج مثبتی را به دنبال دارد تقاضای خود را مطرح کنید یا به انعقاد قرار داد تن دهید. برای این منظور میتوان از روشی موسوم به ” پیشتاز” استفاده کرد.
انجام این روش بسیار ساده است. فقط کافی است کمی بر روی صندلی خود جا به جا شوید و ببینید که آیا فرد دیگر هم به پیزوی از شما جا به جا می شود یا نه. اگر چنین کرد شما پیشتاز هستید. هر چه او سریعتر و قاطعانه تر از شما تبعیت کند، احتمال اینکه تفاهم بیشتری حاکم شود بیشتر است. البته فقط مجبور نیستید جا به جا شوید، میتوانید لحن کلام را بلندتر یا ملایم تر و یا سرعت بیان را سریعتر و یا آهسته تر کنید، قلمی در دست بگیرید و با آن ور بروید، شانه یا قوزک پای خود را مالش دهید و یا جرعه ای قهوه بنوشید. اگر حسن تفاهم و همدلی متقابلی وجود داشته باشد، هرکاری که شما انجام دهید، ضمیر نیمه هوشیار فرد دیگر متوجه آن می شود و به توسط سلسله اعصاب به اعضای بدن فرمان می دهد که حالات و حرکات مشابهی از خود نشان دهد. بنا براین هر زمان که دریافتید طرف مقابل با ریتیم هماهنگ حرکات شما را آینه وار منعکس می کند، میتوانید مطمئن باشید که با او به تفاهم خواهید رسید. اهمیت همدلی و تفاهم در ارتباطات نیاز به تاکید ندارد. ( کتاب هایی در این زمینه را میتوانید با مراجعه با این لینک تهیه کنید http://fidibo.com/ ) هرچه ارتباط از اهمیت والاتری برخوردار باشد، نیاز به مدل سازی برای اجاد تفاهم و آزمون آن با روش پیشتاز بیشتر احساس می شود. برای امینان از این که با کسی همدل و صمیمی هستید، از تکنیک پیشتاز استفاده کنید.

اشتراک:

نظرات بسته اند