تقویت ایزو 50001 در راستای مدیریت انرژی

0

کاهش مصرف انرژی و بهبود بهره وری انرژی در خط مقدم برنامه جهانی تغییرات آب و هوایی قرار گرفته است. استانداردهای ایزو حوزه انرژی، در راستای بهبود عملکرد انرژی با استاندارد ISO 50001 به روز شده و تقویت گشته اند.

مصرف انرژی در کل جهان در حال افزایش است، به رغم این که 60 درصد از گازهای گلخانه ای جهان را به خود اختصاص داده است. در عین حال جالب است بدانید که هنوز بیش از یک میلیارد نفر به برق دسترسی ندارند و بسیاری دیگر از انرژی های مضر و آلاینده استفاده می کنند.

پس جای تعجب نیست که رسیدگی به کارایی انرژی ها و بهینه سازی مصرف آن ها در کنار چالش های تغییرات آب و هوا بخش مهمی از اهداف 17گانه ی توسعه ی پایدار در برنامه ی 2030 سازمان ملل متحد باشد.

ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 سیستم های مدیریت انرژی، مورد نیاز با راهنمایی استفاده، و بهبود عملکرد سازمان ها را برای اولین بار در سال 2011 میلادی شکل داد. و به واقع این گواهینامه به عنوان یک ابزار استراتژیک برای استفاده از انرژی به طور موثر وارد عمل شد. این یک چهارچوب برای مدیریت عملکرد انرژی و پرداخت هزینه های انرژی را فراهم می کند، در حالی که به شرکت ها کمک می کند تا تاثیرات زیست محیطی خود را کاهش بخشند.

ایزو 50001 به تازگی تجدید نظر شده است و در جهت مبارزه با چالش های انرژی جهان به صورت موثر وارد عمل می شود. رولاند ریسر، رئیس کمیته فنی ISO که استاندارد ایزو 50001 را توسعه داده است، می گوید نسخه ی جدید ویژگی ها و تعاریف به روز شده و روشن تری در مفاهیم خاص انرژی ارائه می دهد.

وی تاکید می کند که تمرکز قوی بر نقش مدیریت ارشد نیز وجود دارد، زیرا این امر برای ایجاد تغییر فرهنگ سازمانی بسیار مهم است.
این هم اکنون با الزامات ISO برای استانداردهای سیستم مدیریت مطابقت دارد و آن را برای ادغام در سیستم های مدیریت موجود در سازمان ها آسان تر ساخته است.

ISO 50001 از زمان انتشار خود هفت سال پیش به صورت فزاینده ای اهمیت یافته است. در اواخر سال 2016 میلادی، مجموعه ی 216 20 به گواهینامه ی ISO 50001 اضافه شده و کارایی آن را به اندازه ی 69 درصد افزایش داد.

ISO 50001:2018 توسط کمیته فنی ISO / TC 301، مدیریت انرژی و صرفه جویی انرژی تهیه شده است و دبیرخانه ی مشتکر ANSI، SAC و ایزو آن را بررسی کرده اند.

اشتراک:

نظرات بسته اند