ایزو 38500، گواهینامه ی فناوری اطلاعات

0

مدیریت فناوری اطلاعات برای سازمان ها در قالب گواهینامه ی استاندارد ایزو 38500 ارائه می شود. در واقع تمامی سازمان ها و اداراتی که به نوعی با فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه هستند، نیازمند دریافت گواهینامه تخصصی ایزو می باشند.

ISO / IEC 38500: 2015 اصول راهنما در استفاده ی موثر، کارآمد و قابل قبول فناوری اطلاعات (IT) برای اعضای سازمان شامل صاحبان، مدیران، شرکا، مدیران اجرایی و…  را شامل می شود.

گواهینامه ی ایزو 38500

گواهینامه ی ایزو 38500

همین طور گروه های زیر به صورت غیرمستقیم از این گواهینامه ی ایزو منتفع می گردند:
–    مدیران اجرایی
–    اعضای گروه نظارت بر منابع درون سازمان
–    تجار خارجی یا متخصصین فنی مانند متخصصین حقوثی یا حسابداری، انجم های خرده فروشی یا صنعتی یا سازمان های حرفه ای
–    ارائه دهندگان خدمات داخلی و خارجی ( از جمله مشاوران)
–    حسابرسان

گواهینامه ی ایزو 38500

گواهینامه ی ایزو 38500

تشریح ایزو 38500

گواهینامه ی ایزو 38500 در مورد مدیریت استفاده ی فعلی و آینده ی سازمان از فناوری اطلاعات شامل فرآیندهای مدیریتی و تصمیمات مربوط به استفاده ی فعلی و آینده ی فناویر اطلاعات اعمال می شود. این فرآیندها می توانند توسط متخصصین فناوری اطلاعات درون سازمانی، ارائه دهندگان سرویس های خارجی یا واحدهای تجاری درون سازمان کنترل شوند.

ISO / IEC 38500: 2015 حاکمیت فناوری اطلاعات را به عنوان یک زیر مجموعه یا دامنه ای از حکمرانی سازمانی یا  در مورد شرکت، مدیریت حاکمیت تعریف می کند.

گواهینامه ی ایزو 38500 برای همه ی سازمان ها، از جمله شرکت های دولتی و خصوصی، نهادهای دولتی و سازمان های غیرانتفاعی قابل اجرا است. همین طور ISO / IEC 38500: 2015 برای سازمان هایی از هر اندازه که باشند، از کوچکترین گرفته تا بزرگترین، صرف نظر از میزان استفاده از IT، قابل اجراست.

هدف استاندارد ایزو 38500

هدف از استاندارد ایزو 38500  ISO / IEC 38500: 2015 ترویج موثر، کارآمد و قابل قبول استفاده از فناوری اطلاعات در همه ی سازمان ها می باشد.

اشتراک:

نظرات بسته اند