ایزو 27001 چیست و چرا برای سازمان ها اهمیت دارد؟

0

به طور کلی اکثر سازمان ها و کسب و کارها از انواع کنترل ها برای مدیریت امنیت اطلاعات استفاده می کنند. پیاده سازی الزامات ایزو از گواهینامه ی ایزو 27001 با ایمن سازی اطلاعات، رتبه ی امنیت اطلاعات را در سازمان ها بهبود می بخشد.

این کنترل ها لازم است، زیرا اطلاعات یکی از ارزشمندترین دارایی ها در هر کسب و کار است. با این حال میزان اثربخشی سیاست هایی که برای کنترل اطلاعات به کار گرفته می شود نیز بسیار اهمیت دارند.

iso 27001

iso 27001

بسیاری از سازمان ها به طور تصادفی کنترل های امنیتی را انتخاب می کنند. و بعضی از آن ها از راه حل های خاص برای موارد خاص استفاده می نمایند.

با در نظر گرفتن این که سیاست ها و فرمول های تصادفی می تواننید به جنبه هایی از فناوری اطلاعات و امنیت داده ها آسیب زده و موجودیت آن ها را تحت شعاع قرار دهد، استاندارد ایزو 27001 بهترین راه حال و مسیر برای حفاظت اطلاعات بدون ریسک خواهد بود.

ایزو 27001 چیست؟

ISO / IEC 27001 به طور رسمی یک سیستم مدیریتی را تعیین می کند که هدف آن امنیت اطلاعات تحت کنترل مدیریت صحیح است. سازمان هایی که ممیزی های داخلی کنترل امنیت اطلاعات را پشت سر گذاشته باشند می توانند برای دریافت گواهینامه ی ایزو اقدام نمایند.

ایزو 27001 به طور سیستماتیک خطرات امنیتی اطلاعات سازمان را بررسی می کند و با توجه به تهدیدات، آسیب پذیری ها و تاثیرات آن ها خط مشی تعریف خواهد کرد.

iso 27001

iso 27001

همین طور این گواهینامه مسئولیت طراحی و پیاده سازی یک مجموعه ی منسجم و جامع از کنترل های امنیتی اطلاعات و یا سایر اشکال مدیریت ریسک ( مانند اجتناب از خطر یا انتقال خطر) را بر عهده دارد.

ایزو 27001 یک فرآیند مدیریتی جامع را اتخاذ می کند تا اطمینان حاصل شود که کنترل های امنیتی اطلاعات همچنان بر نیازهای اطلاعاتی سازمان استوار هستند.

اشتراک:

نظرات بسته اند