ایزو 21401 گردشگری پایدار: استاندارد بین المللی جدید

0

ایزو 21401 چیست؟ گردشگری یکی از بزرگترین و سریعترین بخش های رشد اقتصادی در جهان است و میلیاردها نفر از مردم هر ساله به نقاط مختلف جهان و کشورهای گوناگون سفر می کنند. همچنین انتظار می رود که تا سال 2030، این مقدار به اندازه ی 3/3 درصد افزایش یابد. به همین دلیل اخذ ایزو در این صنعت ضرورت پیدا کرده است.

اقامتگاه ها و هتل های گردشگری یکی از بزرگترین بازیکنان این وادی به شمار می روند. به این معنی که تاثیر بالقوه آن بر توسعه ی پایدار بزرگ و قابل توجه است. تازه ترین راهنمایی های بین المللی برای امکانات اقامتی برای کمک به آنها در بهبود تاثیر آنها به تازگی منتشر شده است.

گردشگری در حال رشد که روز به روز در وجوه مختلف ارتقا پیدا می کند، نه تنها صنعت است، بلکه مفهوم صلح بین کشورها و فرهنگ ها را ارتقا می بخشد. میلیون ها فرصت شغلی را فراهم می کند و از لحاظ ایده آلیستی می تواند به طور مستقیم به بسیاری از اهداف پایدار سازمان ملل متحد کمک کند.

امکانات اقامتی در هر فعالیت گردشگری مهم هستند و بنابراین پتانسیل بالایی برای بهبود تأثیرات آن ها بر محیط زیست، تبادل اجتماعی و کمک به اقتصاد محلی دارند. اما با وجود بسیاری از برنامه های گردشگری پایدار در سراسر جهان، که توسط اپراتورهای مسافرتی یا سایر سازمان هایی با منافع تجاری مطرح شده اند، هیچ استاندارد بین المللی واقعا بی طرفانه برای مسکن گردشگران تا به حال ارائه نشده بود.

 

ایزو 21401

ایزو 21401

 

ایزو 21401

ایزو 21401، گردشگری و خدمات مرتبط – سیستم مدیریت پایداری برای موسسات اقامتی – الزامات، الزامات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی را برای اجرای یک سیستم مدیریت پایداری در اقامتگاه های گردشگری مشخص می کند. این مسائل شامل مسائل مربوط به حقوق بشر، بهداشت و ایمنی برای کارکنان و مهمانان، حفاظت از محیط زیست، مصرف آب و انرژی، تولید زباله و توسعه اقتصاد محلی هستند.

مانوئل اورتو، رئیس کمیته فنی ISO که این استاندارد را ایجاد کرده است، می گوید که طرح های زیادی در بازار وجود دارد که ارائه دهندگان مسکن می توانند از آنها برای کمک به بهبود شیوه های محیط زیست خود استفاده کنند. اما هیچ یک از آن ها جنبه های اجتماعی و اقتصادی را نیز در بر نمی گیرد یا به طور کلی از منافع تجاری آزاد هستند.

وی گفت: “این واقعیت که طرح های زیادی برای اقامت پایدار از کشورهای مختلف و سازمان ها وجود دارد، می تواند برای چنین امکانات ایده هایی را برای دانستن اینکه چه چیزی مفید و قابل اعتماد باشد و چگونه به نیازهای آنها پاسخ می دهد، دشوار سازد.”

“این استاندارد توافق شده بین المللی وضوح را در یک بازار گیج کننده، در مورد انواع اقامت ها اعمال می کند و می تواند به عنوان یک ابزار برای بهبود مدیریت پایدار عمل کند. این امر همچنین به تحریک بازار برای پایداری بیشتر در بخش مسکن و صنعت گردشگری به عنوان یک مکمل کمک خواهد کرد. “

الکساندر گاریدو، مدیر اجرایی گروه کاری درگیر در توسعه استاندارد، افزود: کسانی که سیستم مدیریت پایداری را بر پایه ایزو 21401 پیاده سازی می کنند، می توانند به مهمانان خود و همچنین کل بازار کسب و کار پایدار مسلط باشند.

“ایزو 21401 با تقویت مدیریت و بهبود شهرت خود، در حال ارائه خدمات با کیفیت بهتر به مشتریان و بهبود روابط با تامین کنندگان، کارکنان و جامعه محلی می باشد و همه ی این حوزه ها از مزایای امکانات اقامتگاه گردشگری بهره مند خواهد شد.”

ایزو 21401 توسط کمیته فنی ISO / TC 228 ، خدمات گردشگری و مرتبط، که دبیرخانه آن به صورت مشترک توسط UNE، عضو ISO برای اسپانیا و INNORPI، عضو ISO برای تونس برگزار می شود، توسعه یافته است.

منبع: www.iso.org

اشتراک:

نظرات بسته اند