ایران آمادگی پذیرش مشاغل جدید جهانی را ندارد

1

چند سالی ست با نگاهی به میان آگهی های استخدام اینترنتی، به عناوین تازه ای از مشاغل برمی خوریم که عموما نیز مشاغل اینترنتی بوده و با حرکت دنیای کسب و کار به فضای مجازی برخی سرفصل های شغلی نیز در این حوزه گشوده شده اند.
اما همچنان در بازار جهانی مشاغلی ظهور پیدا می کنند، که متاسفانه در بازار ایران هنوز جایگاهی برای باز شدن این مشاغل وجود ندارد.
دکتر داوود فدایی، رئیس کانون های کارآفرینی کشور در این خصوص عنوان ساخت: در حالی که 2 میلیون و 100 هزار شغل جدید آماده ی ورود به بازار کار جهان اند ایران هیچگونه زیر ساختی برای ایجاد آن مشاغل فراهم نکرده است.

دکتر فدایی

دکتر فدایی

وی ادامه داد: در سال 2020، قریب 5 میلیون شغل از بین خواهد رفت و 2 میلیون و 100 هزار شغل جدید وارد عرصه ی بازار کار جهانی خواهد شد.

دکتر فدایی گفت: ورود مشاغل جدید در جهان در حالی ظهور پیدا خواهد کرد که ایران هیچگونه آمادگی به منظور پذیرش آنها ندارد ضمن اینکه در این رابطه هیچ زیر ساختی را هم آماده نکرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مهم ترین بحث دنیای کسب و کار ایران بحث بیمه نشدن افرادی شده که در بخش IT مشغول به کار هستند، تاکید کرد: اصلا خوشایند نیست که قریب 110 هزار دارنده ی مدرک دکترای (P.H.D) بیکار در کشور وجود دارد و به عقیده ی من آمار فارغ التحصیلان بیکار کشور بیش از 18/2 دهم درصد می باشد.

وی صحبت های خود را این طور ادامه داد که: بیکاری در ایران تنها به معنای عدم وجود شغل خوب نیست بلکه معنای دیگر بیکاری این است که تعداد زیادی از فارغ التحصیلان در رشته ی غیر تخصصی خود مشغول به اشتغال اند.

ریاست کانون های کارآفرینی ایران به مصرفی بودن رویه ی دانشگاه های ایران اشاره کرده و اظهار داشت: دانشگاه های ما زمانی می توانند فارغ التحصیل کارا به جامعه تحویل دهند که تمام دغدغه شان درآمد خود دانشگاه باشد اما در حال حاضر دانشگا ههای ما از بودجه های دولتی استفاده می کنند و در وصف آنها همین بس که چه خروجی مفید داشته باشند و چه نداشته باشند حقوق خود را دریافت می کنند.

دکتر فدایی در نهایت گفت: در کشورهای پیشرفته ای نظیر آلمان،درآمدزایی اساتید دانشگاه از طریق صنعت است در حالی که در ایران بخش نامه ی وزارت علوم،استاد را موظّف به 8 ساعت حضور مفید در دانشگاه کرده لذا فرصتی برای دست یازی به صنعت پیش نخواهد آمد.

اشتراک:

۱ دیدگاه

  1. ایران آمادگی پذیرش چی رو داره که بخواد آمادگی پذیرش مشاغل جهانی رو داشته باشه. ما در مقابل همه چی توی ده سال پیش هستیم.
    خوشا شیراز و وضع بی مثالش خداوندا نگه دار از زوالش