اهمیت ترجمه درست در پیشرفت علم

0

سازمانها و شرکت ها و حتی دانشجویان نیازمند استخدام فریلنسر با تجربه مترجم هستند تا بتوانند خودشان را با جهان همگام کنند در غیر این صورت پیشرفت علم برای هیچ کس میسر نخواهد شد. همه که نمی توانند زبانهای مختلف را بیاموزند!

عامل اصلی پیشرفت انسان قابلیت سخن گفتن و انتقال اطلاعاتش به نسل های بعدی است. در واقع اگر زبان نباشد و کسی حرف زدن و خواندن و نوشتن نداند، پیشرفت علم معنایی ندارد.

حال ترجمه زبان های مختلف در درجه دوم اهمیت بعد از سخن گفتن قرار می گیرد. از آنجایی که جهان در حال پیشرفت است نیاز است تا بین ملل مختلف که از زبان های متفاوتی بهره می برند ارتباط برقرار شود. از این رو مترجم های اهمیت میابند!

اهمیت کار مترجم ها زمانی آشکار می شود که خودمان برای ترجمه یک متن وارد عمل شویم. از آنجایی که در جوامع مختلف هر واژه علاوه بر معنای لغوی دارای بار احساسی نیز است ترجمه کردن کار هر کسی نیست و زمانی متوجه این موضوع می شویم که ترجمه ای بی روح و خشک را انجام داده ایم. مترجم حرفه ای به درستی می تواند این بار احساسی را انتقال دهد.

فریلنسر

فریلنسر

لازم است تا یک مترجم شناخت کافی از دستور زبان، معناشناسی و همچنین اصطلاحات زبان مرجع داشته باشد تا انتقال پیام به درستی صورت گیرد.

علاوه بر متون احساسی و غیر علمی شاید حساس ترین بخش ترجمه به ترجمه مقالات یا پژوهش های علمی مربوط شود. از آنجایی که دانشجویان، اساتید، دانشمندان و … روزانه علمشان را انتقال می دهند لازم است تا ترجمه ها با دقت و ظرافت بیشتری انجام گیرند.

در واقع مترجم خوب یک هنرمند است. وقتی ترجمه ای به درستی صورت نگیرد و کاملا خشک و بی روح باشد بدون شک آن کتاب یا مقاله در زبان دوم که ترجمه شده مرگ را تجربه خواهد کرد. حال اگر مترجم ذوق و هنرش را در قالب جملات وزین و زیبا به نمایش گذارد می تواند آن اثر را زنده نگه دارد.

برای داشتن یک ترجمه خوب نیاز است تا بر زبان مادری و زبان دوم تسلط کامل داشت و ریزه کاری ها و ضرب المثل ها و کاربرد آنها را دانست. در بیشتر متون ضربالمثل هایی مشاهده می شوند که معنایی غیر از آنچه که کلمات بیان می کنند دارند.

اشتراک:

نظرات بسته اند