اهداف طرح خودرو فرسوده

0

در سال 1388 مجلس شورای اسلامی آیین نامه ای برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به تصویب رساند که هدف آن رسیدن به اهداف قانون توسعه ی حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در کشور بوده است.در این طرح خودروهای از رده خارج شده با شرط بیش از 20 سال عمر با ارائه ی تسهیلات با خودروهای نو جایگزین می شوند.

این طرح ملی با همکاری سازمانها و نهادهای مختلف پیاده سازی می شود و چندین هدف عمده را دنبال می کند:

  1. کاهش مصرف سوخت
  2. بهبود مبلمان شهری
  3. کاهش آلایندگی های محیط زیست
  4. افزایش ایمنی ناوگان حمل و نقل
  5. افزایش بهره وری سیستم حمل و نقل
  6. بهبود مدیریت ناوگان حمل و نقل
اشتراک:

نظرات بسته اند