انواع استانداردهای ایزو

0

استانداردهای ایزو در انواع گوناگون بوده و هر سازمانی بسته به نوع فعالیت خود و این که بخواهد مشتریان و بازار هدف را در چه حیطه ای به اطمینان بخشی بیشتری بکشاند، نیازمند دریافت گواهینامه ایزو در آن زمینه ی خاص خواهد بود.

 

استانداردهای ایزو

استانداردهای ایزو

به علاوه امروزه یکی از شروط بقا در دنیای رقابت داشتن انواع استانداردها و گواهینامه ها به جهت تضمین کیفیت فرآیند هر سازمان می باشد.
در اینجا فهرست اختصاری از انواع استانداردهای ایزو ارائه کرده ایم، که در مطالب آتی به شرح تک تک آن ها می پردازیم.
ایزو 9001: گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت
ایزو 14001: گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت زیست محیطی
ایزو 18001 OHSAS: گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی شغلی
ایزو 22000: گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بهداشت و ایمنی مواد غذایی
ایزو 27001: گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
ایزو 10002: گواهینامه سیستم مدیریت بازخورد شکایات مشتریان
ایزو 10004: گواهینامه سیستم مدیریت بازخورد رضایت مشتریان
ایزو 26000: گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در زمینه مسئولیت اجتماعی
ایزو 3834: گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در زمینه جوش
ایزو 16949: گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو
ایزو 29001: گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
ایزو 10015: گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در زمینه آموزش
ایزو 17025: گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های آزمون
ایزو 15189: گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی
ایزو 10668: گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در زمینه ارزش گذاری برند
ایزو 31000: گواهینامه سیستم مدیریت ریسک پذیری
ایزو 50001: گواهینامه سیستم مدیریت انرژی
ایزو 20000: گواهینامه سیستم مدیریت در تکنولوژی اطلاعات
HACCP: تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی
ایزو 14298: گواهینامه استاندارد صنعت چاپ
ایز 2846: گواهینامه استاندارد تکنولوژی گرافیک و رنگ
ایزو 14268: گواهینامه استاندارد چرم
ایزو 9707: گواهینامه استاندارد نشریات و مجلات
ایزو 10713: گواهینامه استاندارد طلا
ایزو 50001: گواهینامه سیستم مدیریت انرژی
ایزو 1681: گواهینامه استاندارد ساختمان و طراحی داخلی
ایزو 388: گواهینامه استاندارد شرکت های پیمانکاری راه و ساختمان
ایزو 13569: گواهینامه استانداردهای موسسات مالی
ایزو 21827: گواهینامه استانداردهای امنیت اطلاعات
ایزو 18513: گواهینامه استانداردهای صنعت توریسم و هتل
ایزو 22301: گواهینامه استاندارد امن

اشتراک:

نظرات بسته اند