استاندارد ISO 4217 – کدهای ارزی

0

استاندارد ISO 4217 یک استاندارد بین المللی برای کدهای ارزی است. آخرین نسخه ی این استاندارد ایزو ISO 4217:2015 می باشد. برای آشنایی کامل با این استاندارد بین المللی می توانید از مشاوره ایزو بهره مند شده و اطلاعات کاملی در خصوص این گواهینامه ی استاندارد به دست بیاورید.

 

هدف از استاندارد ISO 4217

هدف از تدوین استاندارد ISO 4217 ایجاد کدهای شناخته شده ی بین المللی برای نمایندگی ارزها است. به این شکل می توان ارزها را در قالب یک کد نشان داد که در دو روش عملی می باشد: یک کد الفبایی سه حرفی یا یک کد عددی سه رقمی.

استاندارد ایزو 4217

استاندارد ایزو 4217

کد الفبایی استاندارد ISO 4217

کد الفبایی بر اساس یک استاندارد ایزو دیگر به نام ISO 3166 چیده می شود که کدهای نام ها کشورها را فهرست می کند. دو حرف اول کد ISO 4217 سه حرفی همانند کد کشور مربوط به آن ارز است و در صورت امکان حرف سوم مربوط به اولین حرف نام ارز خواهد بود.

مثلا USD دلار آمریکا به عنوان دلار نشان داده شده است. US از کد کشور ISO 3166 و D برای دلار است.

فرانک سوئیس با CHF نمایندگی می شود. CH کد کشور سوئیس از گواهینامه ی استاندارد ISO 3166 است و F از واحد ارز این کشور یعنی فرانک می آید.

 

کد عددی استاندارد ISO 4217

کد عددی سه رقمی نیز بسیار مفید واقع می شود به خصوص زمانی که کدهای ارزی باید در کشورهایی مورد استفاده قرار بگیرند که از اسکریپ لاتین و یا سیستم های کامپیوتری استفاده نمی کنند. کدهای سه رقمی عددی در این شرایط بسیار کارآمد خواهند بود.

همین طور برای ارزهای دارای واحدهای جزئی گواهینامه ی استاندارد ISO 4217: 2015 همچنین رابطه ی بین واحد کوچک و واحد پولی اصلی خود را نشان می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از خدمات مشاوره ایزو به آدرس زیر بهره مند شوید:

http://isohome.ir/services

اشتراک:

نظرات بسته اند