استاندارد HSE چه مزایایی دارد؟

0

در دو دهه اخیر به دلیل صنعتی شدن بیشتر مشاغل شاهد این بودیم که میزان مرگ و میر های مرتبط با محیط کار بالا رفته، از این رو شرکت ها با مشاوره ایزو می توانند بهترین راه کار را برای استاندارد سازی محیط کار اتخاذ کنند.

سیستم HSE نوعی استاندارد است که برگرفته از راهنمای سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست است. این استاندارد بسیاری از خطر های محط کار را از بین می برد و از طرفی با سود آوری ارزی نیز به دنبال دارد.

بار آسیب های شغلی و بیماری ها، هم برای کارفرمایان و هم برای اقتصاد گسترده تربسیار اهمیت دارد زیرا منجر به تلفات ناشی از بازنشستگی پیش از موعد، عدم حضور کارکنان و افزایش حقوق بیمه می شود.

برای مقابله با این مشکل، سازمان بین المللی ایزو، استاندارد HSE که تلفیقی از ISO 14001 و OHSAS 18001 است را ارائه کرد. تا با ایجاد چارچوبی مناسب برای بهبود ایمنی کارکنان و کاهش خطرات در محیط کاری و ایجاد شرایط بهتر و ایمن تر کار، در سراسر جهان رو به رو باشیم.

مزایای سیستم مدیریت HSE

استاندارد HSE

استاندارد HSE

– شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب رسان در محیط کار
– ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی سازمان
– ایجاد ساختار مشخص برای سیستم مدیریت HSE و تعیین مسئولیت ها
– هدفمند نمودن و یکپارچه کردن سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و ایزو محیط زیست
– ایجاد بستر مناسب برای بهبود مستمر HSE در سازمان
– شناخت قوانین و مقررات ایمنی
– ارزیابی موثر ریسک ها و کاهش آنها به منظور کنترل حوادث
– کاهش زیان های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث
– ایجاد انگیزه در کارکنان بعلت اعتماد آنها نسبت به مدیریت بواسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن
– ایجاد زمینه مناسب برای استفاده توان فکری بالقوه کارکنان برای تقویت سیستم مدیریت HSE
– فراهم شدن زمینه های رقابت سالم و موثر

اشتراک:

نظرات بسته اند