استاندارد های صندلی کدامند؟

0

صندلی ها در هر جا و مکانی کاربرد دارند بسته به نوع کسب و کار و مصرف جنس و طراحی صندلی تغییر می کند. برای مثال خرید صندلی فلزی برای میز کامپیوتر چندان معقول نیست و صندلی استاندارد خود را می طلبد.

در ادامه استاندارد هایی که لازم است برای طراحی و تولید صندلی اجرا شوند را با هم مرور خواهیم کرد.

ــ کاربر صندلی باید بتواند به راحتی روی صندلی بشیند و از روی آن بلند شود. پاها باید با تمام سطح کف پا به راحتی روی زمین قرار بگیرند بدون اینکه زانو ها بالا تر از پایه های صندلی مجبور به خم شدن باشند. اگر ارتفاع کف صندلی ۴۰ تا ۴۵ سانتی متر باشد معمولا این حداقل ها برای بزرگسالان اعمال می شود.

ــ دسته های صندلی باید طوری باشند که ساعد ها کامل روی آنها قرار بگیرند بدون اینکه شانه ها بطور غیر معمول بالا بیایند.

ــ عمق صندلی باید به اندازه طول ران پا از زانو تا کمر باشد. اگر عمق صندلی بیش از این باشد، کاربر مجبور است به جلو بخزد و فاصله ی بین کمر تا صندلی برای کمر او مشکل ایجاد می کند. اگر عمق صندلی از این مقدار کمتر باشد، صندلی ناپایدار خواهد شد و در طولانی مدت برای کاربر احساس خستگی را به دنبال خواهد داشت. عمق صندلی اگر بین ۳۸ تا ۴۵ سانتی متر باشد، می توان گفت که اکثر بزرگسالان با این صندلی احساس راحتی می کنند.

صندلی استاندارد

صندلی استاندارد

ــ عرض صندلی ها معمولا از جلو تا عقب متفاوت است، چرا که اغلب پاها در جلو باز و در عقب به هم می رسند، هم چنین نشستن روی صندلی اینطور آسانتر است. عرض اغلب صندلی ها در جلو ۴۵ سانتی متر و در عقب ۳۸سانتی متر است.

ــ برای راحت نشستن روی صندلی لازم است که کف صندلی حدود ۵ الی ۸ درجه به سمت عقب صندلی شیب داشته باشد تا کاربر از روی صندلی به سمت جلو نلغزد. اگرجه صندلی ای که برای میز کار و یا کار با کامپیوتر در نظر گرفته شده باید تخت باشد تا کاربر بتواند به راحتی به میز دسترسی داشته باشد.

ــ پشت صندلی اغلب باید به طرف عقب خم شود. برای صندلی های ناهارخوری حدود ۵ درجه و برای صندلی های راحتی ۱۰ تا ۱۵ درجه. اگر این درجه افزایش پیدا کند باید کف صندلی هم شیب بیشتری به عقب پیدا کند، چرا که در غیر این صورت کاربر به جلو میلغزد.

ــ پشتی صندلی باید کل ناحیه کمر را پوشش دهد. ارتفاع پشتی صندلی اگر بین ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر باشد مناسب است. البته صندلی های پشت بلند از این قاعده مستثنی هستند و می توانند ارتفاع بیشتری داشته باشند.

ــ ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر پایین پشتی صندلی باید منحنی باشد و یا خالی باشد.

اشتراک:

نظرات بسته اند