استاندارد “غذای حلال_راهنمای عمومی”

0

در کشورهای اسلامی حلال بودن مواد غذایی تولیدی بسیار اهمیت دارد.این حلال بودن شامل ذبح اسلامی و مواد مستی آور می شود.در این کشورها این دو مورد اهمیت بسیاری دارد و تمامی تلاش صورت می گیرد تا این نکات در تولیدات غذایی رعایت شود.

در ایران خیالمان بابت مواد غذایی راحت است،چراکه ذبح اسلامی و مواد مستی آور در تمامی مراحل مورد توجه هستند.اما برای اینکه خیال مصرف کنندگان از هر لحاظ راحت باشد گواهی استاندارد “غذای حلال_راهنمای عمومی” به مواد غذایی اعطا می شود.این گواهی از زیرمجموعه های گواهینامه ایزو است که توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین و در 866امین اجلاس کمیته ی ملی استاندارد خوراک و فراورده های کشاورزی در سال 88به تصویب رسید و به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر شد.

هدف از این استاندارد الزام تولید کنندگان در رعایت اصول شرعی در کلیه ی پروسه ی تولید مواد غذایی است.

اشتراک:

نظرات بسته اند