استاندارد ایمن سازی زنجیره تامین جهانی

0

یکی از استاندارهایی که ارتباط مستقیم با جان و مال مردم دارد و توسط شرکت های دریایی «مسافرتی و حمل و نقل یا تور گردانان» اخذ می شود ایزو 28000 می باشد.

در واقع این گواهینامه مربوط به «سیستم های مدیریت ایمنی برای زنجیره تامین» می شود که شامل زیر شاخه های متعددی است.

ابتکارات ایزو برای ایمن سازی زنجیره تامین تمام روش های حمل و نقل و باربری را در بر می گیرد. کمیته فنی ایزو (فناوری دریایی و کشتی ها) مسئول هماهنگی کلی این فعالیت ها با سایر کمیته های فنی مهم مربوط است.

اخذ گواهینامه ایزو 28000 برای سازمان هایی که در بنادر مشغول فعالیت هستند به روش ها و در بسته های مختلفی امکان پذیر است.

استانداردهای ایزوی متعددی اهداف سازمان های بین المللی دریایی (IMO) را مورد حمایت خود قرار می دهند. استاندارد های ایزو عناصر مکمل با اهمیتی در بخش های مختلف امور سازمان های دریایی هستند. به همین دلیل سازمان ایزو برای تهیه استانداردهای حامی الزامات صنایع دریایی بدون ایجاد اختلال در روند امور ارتباط تنگاتنگی را با این سازمان ها برقرار ساخته.

برای پاسخ سریع به نیازهای اظطراری بازار، چهار استاندارد از پنج استاندارد موجود در مجموعه ایزو 28000 (سیستم های مدیریت ایمنی برای زنجیره تامین) بطور اختصاصی و برای همین منظور بطور عمومی منتشر و در دردسترس قرار گرفته اند.

گواهینامه ایزو 28000

گواهینامه ایزو 28000

موارد زیر استانداردهای تائید و به کار گرفته شده هستند:

ایزو 28000: خصوصیات سیستم های مدیریت ایمنی برای زنجیره تامین
ایزو 28001: سیستم های مدیریت ایمنی برای زنجیره تامین – بهترین راهکار برای برقراری ایمنی شبکه تامین – ارزیابی ها و برنامه ها – الزامات و راهنمایی
ایزو 28003: سیستم های مدیریت ایمنی برای زنجیره تامین – الزامات مورد نیاز برای شرکت های ممیزی و صادر کننده گواهینامه برای سیستم های مدیریت ایمنی زنجیره تامین
ایزو 28004: سیستم های مدیریت ایمنی برای زنجیره تامین – راهنمایی در خصوص پیاده سازی ایزو 28000.

ایزو 28005: فناوری دریایی و کشتی ها – نرم افزارهای کامپیوتری – EPC، بر اساس الزامات سازمان بین المللی دریایی (IMO) و پروژه EU در زمینه ناوبری و خدمات اطلاعات (MarNIS) تهیه شده. این استاندارد به تبادل حجم عظیم اطلاعات بین کامپیوترها با استفاده از فرمت XML می پردازد.

ایزو 20858: فناوری دریایی و کشتی ها – ارزیابی امنیت تاسیسات بندر و توسعه برنامه امنیتی، گرچه عضو مجموعه ISO 28000 نیست، اما استانداردی امنیتی است که برای کمک به این صنعت تهیه شده و در هماهنگی کامل با موازین امنیتی تاسیسات بندر و کشتیرانی جهانی است.

اشتراک:

نظرات بسته اند