ISO 31000- استاندارد ایزو در مدیریت ریسک

0

استاندارد ISO 31000 به عنوان گواهینامه ی ایزو در مدریت ریسک شناخته می شود و در این زمینه کاربرد دارد.

ریسک هایی که بر سازمان ها و ادارات تاثیر می گذارد، می توانند عواقبی را از لحاظ عملکردهای اقتصادی و اعتبار حرفه ای و همین طور نتایج زیست محیطی، ایمنی و اجتماعی در پی داشته باشند. بنابر این مدیریت ریسک به طور موثری بهسازمان ها و ادارات و نیز شرکت ها کمک می کند تا ضریب عدم اطمینان در تصمیم گیری ها و ریسک پذیریشان کاهش یابد و در محیط ایمن تری قدم بردارند.

ISO 31000: 2018

استاندارد ایزو 31000 تدوین سال 2018، ISO 31000: 2018 مدیریت ریسک، دستور العمل ها، اصول، چارچوب و فرایند مدیریت ریسک پذیری را فراهم می سازد. این می تواند توسط هر سازمان بدون توجه به اندازه، فعالیت یا بخش های آن مورد استفاده قرار بگیرد.

استفاده از ایزو 31000 می تواند به سازمان ها کمک کند تا امکان دست یابی به اهداف را افزایش دهند، و همچنین شناسایی فرصت ها و تهدیدها را بهبود بخشند و به طور موثر از منابع موجود برای اقدام به ریسک و تخصیص موثر استفاده نمایند.

با این حال ایزو 31000 نمی تواند برای اهداف صدور گواهینامه استفاده شود، اما راهنمایی هایی را برای برنامه ریزی های ممیزی داخلی یا خارجی ارائه میدهد. سازمان هایی که از این استاندارد استفاده می کنند، می توانند اقدامات مدیریت ریسک خود را با یک معیار بین المللی صورت داده و اصول صحیح برای مدیریت موثر و حاکمیت در شرکت ها و سازمان ها به کار گیرند.

استاندارد ایزو 31000 ، مدیریت ریسک

استاندارد ایزو 31000 ، مدیریت ریسک

استانداردهای مرتبط با ISO 31000 و مدیریت ریسک

زمانی که برای صدور گواهینامه های ایزو به یک شرکت خدمات و مشاوره ایزو مراجعه کنید، در بخش مدیریت ریسک به جز استاندارد ایزو 31000 دیگر استانداردهای مرتبط را نیز به شما معرفی کرده و به فراخور نیازهایتان توصیه خواهد نمود.

ISO 73

به طور نمونه ISO 73 مدیریت ریسک- واژگان مکمل ISO 31000 را در خود داشته و مجموعه ای از اصطلاحات و تعاریف مربوط به مدیریت ریسک را ارائه می کند.

IEC 31010

استاندارد IEC 31010 مدیریت ریسک، تکنیک های ارزیابی ریسک را مورد تمرکز قرار داده است. ارزیابی ریسک به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا خطراتی را که ممکن است بر دستیابی به اهداف و همچنی کفایت کنترل را به خوبی درک کنند. IEC 31010 بر مفاهیم ارزیابی ریسک، فرآیندها و انتخاب روش های ارزیابی ریسک تمرکز دارد.

منبع: www.iso.org

اشتراک:

نظرات بسته اند