استاندارد ایزو 26000

1

استانداردهای ایزو منتهی به مسئولیت های اجتماعی در عنوان ایزو 26000 ارائه شده است.

ایزو 26000 استاندارد بین المللی ست که برای کمک به سازمان ها به طور موثر در ارزیابی و رفع مسئولیت های اجتماعی که مربوط به ماموریت و دیدگاه آن ها می باشد، توسعه یافته است.

این گواهینامه ایزو در زمینه ی عملیات و فرآیندها، مشتریان، کارکنان، جوامع، سهامداران و اثرات زیست محیطی ورود می کند.

استاندارد ایزو 26000

استاندارد ایزو 26000

استاندارد ISO 26000 در موارد زیر ممیزی دارد:

هفت اصل اساسی مسئولیت اجتماعی: پاسخگویی، شفافیت، رفتار اخلاقی، احترام به منافع ذینفعان، احترام به حاکمیت قانون، احترام به قوانین بین المللی، احترام به حقوق بشر

هفت موضوع اصلی در ارتباط با مسئولیت اجتماعی: حکومت سازمانی، حقوق بشر، شیوه های کار، محیط زیست، فرآیند عملی عادلانه، مسائل مربوط به مصرف کنندگان، مشارکت و توسعه جامعه

علاوه بر ارائه تعاریف فوق که به یاری سازمان ها در درک و رسیدگی به مسئولیت اجتماعی می آید، استاندارد ایزو 26000 بر اهمیت نتایج و بهبود عملکرد در مسئولیت اجتماعی تاکید دارد.

چه سازمان هایی نیازمند دریافت گواهینامه ی ایزو 26000 هستند؟

سازمان هایی که در بخش های خصوصی، عمومی و غیرانتفاعی، چه بزرگ و چه کوچک، چه در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه نیازمند دریافت ایزو 26000 هستند.

ASQ تنها مرکز برای دریافت ASQ/ ANSI/ ISO 26000:2010 می باشد.

با دریافت گواهینامه ی ایزو 26000 در موارد زیر پیشرفت خواهید داشت:

–    ارائه ی راهنمایی عملی در ارتباط با ساختن مسئولیت اجتماعی عملیاتی

–    کمک به شناسایی و مشارکت با ذینفعان و افزایش اعتبار گزارش ها و ادعاهای مربوط به مسئولیت اجتماعی

–    افزایش اعتماد به نفس و رضایت در سازمان ها در میان مشتریان و سایر سهامداران

–    رسیدن به انطباق با اسناد موجود، معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها و استانداردهای موجود ISO

–    افزایش آگاهی از مسئولیت اجتماعی

اشتراک:

۱ دیدگاه

  1. مهران احمدی در

    خیلی خوبه. این که همه ی استانداردهای ایزو رو معرفی کنین خیلی عالیه