استاندارد ایزو 17025

0

گواهینامه ایزو 17025 یک از استانداردهای ایزو ست که در زمینه ی صلاحیت آزمایشگاه ها و کالیبراسیون آن ها ممیزی می کند.

استاندارد ISO / IEC 17025: 2005  الزامات عمومی را برای شایستگی انجام آزمایش ها و / یا کالیبراسیون، از جمله نمونه برداری ها تعیین می کند. این تست و کالیبراسیون با استفاده از روش های استاندارد، روش های غیر استاندارد و روش های آزمایشگاهی صورت می پذیرد.

گواهینامه ی ایزو 17025 برای تمامی سازمان هایی که آزمایش و یا کالیبراسیون را انجام می دهند، مناسب خواهد بود. این ها شامل آزمایشگاه ها و نیز مراکز تخصصی بازرسی کیفیت خدمات آزمایشگاه ها می شود.

ایزو 17025

ایزو 17025

ایزو 17025 برای تمام آزمایشگاه ها صرف نظر از تعداد پرسنل یا میزان دامنه ی تست و یا فعالیت های کالیبراسیون قابل اجرا است. زمانی که یک آزمایشگاه و فعالیت های آن تحت پوشش استاندارد ایزو 17025 قرار می گیرد، تمامی متودها، نمونه برداری ها و فرآیند آزمایشات مشمول مقررات و الزامات این ایزو می گردند.

مشاور ایزو چه می گوید؟

اگر از مشاور ایزو بپرسید، ایزو 17025 را برای آزمایشگاه های در حال توسعه سیستم مدیریت و در جهت ارتقا کیفیت فرآیند، مدیریت و وجه فنی پیشنهاد خواهد کرد. مشتریان آزمایشگاه ها، مقامات نظارتی و سازمان های اعتبار بخشی نیز می توانند با توجه به صدور گواهینامه ی ایزو 17025 برای آزمایشگاه ها نسبت به میزان اعتبار آن ها اطمینان یابند.

البته این به معنای آن نیست که گواهینامه ی ایزو 17025 بتواند جای گواهینامه ی اصلی آزمایشگاه ها را بگیرد و هرگز چنین برنامه ای برقرار نبوده است.

برای کسب هرگونه اطلاعات اضافی درباره ی این گواهینامه ی استاندارد ایزو و دیگر استانداردهای ایزو، می توانید به خانه ایزو ایران به آدرس زیر مراجعه نمایید:

اشتراک:

نظرات بسته اند