آزمایشگاههای پزشکی و استاندارد ایزو 15189

1

هر شرکت و سازمانی برای افزایش اعتبار سیستم خود می تواند اقدام به دریافت گواهی ایزو کند که در اولین مرحله بایستی از یک مشاور ایزو کمک بگیرد. برای هر شرکت، سازمان و یا تولیدی استانداردهایی تعریف شده است که مدیران و موسسین آن با رعایت این استانداردها می توانند موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ایزو شوند.

از جمله سازمانهای ملزم به دریافت گواهی ایزو آزمایشگاههای پزشکی هستند به دلیل حساسیتی که دارند. گواهی استاندارد بین المللی که آزمایشگاههای پزشکی می توانند با کمک مشاور ایزو در راستای دریافت آن قدم بردارند، گواهی ایزو 15189 است.

ایزو 15189, مشاوره ایزو

ایزو 15189, مشاوره ایزو

در تعریف ISO15189 آمده است: گواهی ایزو 15189 الزامات مورد نیاز برای کیفیت و شایستگی در آزمایشگاههای پزشکی را مشخص می کند. باید گفت آزمایشگاههای پزشکی ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارند و رعایت استانداردهای کیفی در آنها بیشتر احساس می شود. از این روی موسسین آزمایشگاه بایستی خود را بیش از هر سازمان دیگری ملزم به رعایت استانداردهای ایزو و در نهایت دریافت گواهینمامه کنند.

به عبارتی اخذ ایزو 15189 به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است تا طی این توافق مدیریت کیفیت آزمایشگاههای پزشکی مورد بررسی قرار دهد.
از این روی ایزو 15189 اغلب توسط آزمایشگاههای در حال توسعه مورد استفاده قرار گیرد تا سیستمهای مدیریت کیفیت و شایستگی آنها را مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین این گواهی می تواند برای تایید و یا به رسمیت شناختن صلاحیت آزمایشگاههای پزشکی توسط مشتریان آزمایشگاه، مقامات و نهادهای اعتبار بخشی مورد استفاده قرار گیرد.

در آخر باید گفت در اولین قدم دریافت گواهی ایزو 15189 نیاز به مشاوره ایزو توسط تیمی قوی دارد که در نهایت با صرف هزینه و زمان به دست می آید. پروسه ی دریافت گواهینامه ISO15189 کمی زمانبر است اما در نهایت آزمایشگاه با اخذ این گواهی می تواند اولویت بندی نیازها، آماده سازی بیمار، تشخیص هویت بیمار، جمع آوری نمونه ها، انتقال، ذخیره، پردازش و آزمایش نمونه های کلینیکی، ایمنی و اخلاق در فعالیتهای آزمایشگاه و بسیاری دیگر را در چارچوب استاندارد قرار دهد و اعتباری بین المللی دریافت کند.

اشتراک:

۱ دیدگاه