ارائه لایحه اصلاح معافیت معاینه فنی خودروهای صفر به مجلس

0

در پی انتقاد از معافیت پنج ساله معاینه فنی خودروهای صفر لایحه به مجلس در زمینه لغو آن ارائه شده است .
در هیچ کشوری معافیت معاینه فنی پنج سال نیست؛ حتی در کشورهایی که شرکت های فناوری تولید خودرو حضور دارند مانند ژاپن و آلمان این معافیت تنها برای سه سال است. برهمین اساس هیأت وزیران لایحه ای برای مجلس ارسال کرده است که در قالب اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا معافیت معاینه فنی خودروهای صفر حداکثر سه سال در نظر گرفته خواهد شد.
برا جلوگیری از کاهش آلودگی هوا نباید تنها تمرکز بر روی خودروهای فرسوده داشت ، این درحالی که استانداردهای تولید خودرو در کشورمان هم طراز سایر کشورها نیست، اما نسبت به آنها دو سال معافیت بیشتر داریم. این پنج سال بدون هیچگونه کار کارشناسی بوده که این موضوع حاکی از لزوم نیاز برای تغییر در قانون تخلفات رانندگی را نمایان می کند.
می بایست سیستم یکپارچه معاینه فنی را در کشور با هدف کاهش آلودگی هوا پیاده کنیم که این امر مستلزم اقداماتی توسط برخی دستگاه‌ها است که یکی از این دستگاه ها پلیس راهنمایی و رانندگی است که باید در بانک های اطلاعاتی خود تغییراتی انجام دهد و اطلاعات جدیدی را وارد کند، در حقیقت اگر پلیس سیستم‌های خود را به نرم افزارها و سخت افزارهای وزارت کشور در بحث معاینه فنی متصل نکند هیچ کدام از اقدامات نتیجه نخواهد داد.

اشتراک:

نظرات بسته اند