اخراج های سلیقه ای و ناگهانی و پیامدهای آن برای کارمند

0

شاید تاکنون برایتان پیش آمده باشد که بدون خبر قبلی ناگهان از محل کار خود اخراج شده و در میان آگهی های استخدام سرگردان جستجوی سریع شغل جدید گشته باشید.

به واقع اخراج ناگهانی پدیده ای ست که اگر با دلیل قطعی و بدون تخلف محرز کارمند صورت بگیرد، امری ناعادلانه می نماید.

اگر چه امنیت شغلی شاید هرگز برای کارمندان سازمانی که با قراردادهای سالیانه مشغول به کار هستند، تامین نشود اما با این همه هیچ یک از کارکنان یک شرکت انتظار ندارند که به صورت آنی از کار خود معلق شوند.

اخراج سلیقه ای و ناگهانی

اخراج سلیقه ای و ناگهانی

اصول روابط کاری چه می گوید؟

اصول روابط کاری می گوید که کارفرما در صورتی که بخواهد یکی از نیروهای خود را از کار معلق نماید، می باید حداقل یک ماه زودتر به این کارمند خبر داده و در واقع فرصت یک ماهه ای به وی برای جستجوی شغل که بتواند جایگزین شغل فعلی وی گردد، بخشیده و حتی اگر بخواهید بدون فوق وقت نیروی خود را اخراج نماید، صحیح است که به اندازه ی یک ماه حقوق اضافه تر به وی پرداخت نماید تا این شخص و خانواده ی وی به سختی و مشکل نیفتند.

زیرا در شرایط کنونی و یا حتی در شرایط و اوضاعی بهتر هم نمی توان به صورت قطعی انتظار داشت که ظرف مدت کوتاهی کارمند اخراج شده دوباره بتواند شغل جدیدی برای خود دست و پا کرده و به کسب درآمد بپردازد.

اما متاسفانه چیزی که در بسیاری از شرکت ها به ویژه شرکت های خصوصی کوچک تر می بینیم، متناقض با این بوده و بسیاری از اخراج های سلیقه ای بدون در نظر گرفتن شرایطی که برای کارمند به وجود خواهد آمد، رخ می دهد.

در این شرایط نه تنها خود شخص فوق العاده متضرر می شود، بلکه افرادی که تحت تکفل وی هستند نیز ممکن است با مشکلات معیشتی و مخارج ضروری خود مواجه شوند.

به علاوه اخراج های سلیقه ای که بدون تخلف کارمند صورت گرفته باشد، در روحیه ی کاری و اعتماد به نفس آن شخص تاثیرات منفی شدیدی داشته و نمی توان از این کارمند توقع داشته که حتی اگر به سرعت موفق به کسب موقعیت شغلی جدیدی شود، مسئولیت های خود را به نحو احسنت انجام داده و احساس وفاداری نسبت به کارفرمای جدید خود داشته باشد.

بیمه بیکاری به داد این افراد می رسد

البته در چنین شرایطی بیمه بیکاری به داد چنین افرادی می رسد. که البته دریافت بیمه بیکاری نیز نیازمند حصول شرایطی ست که برای همه میسر نبوده و در ضمن رسیدن به پول بیمه بیکاری نیز دو یا سه ماه زمان خواهد برد و به هر حال کارمند اخراج شده و افراد تحت تکفل وی این مدت را بدون درآمد سپری خواهند کرد.

اشتراک:

نظرات بسته اند