اخذ ایزو چگونه می تواند برای افراد مفید باشد؟

0

تا به امروز درباره ی انواع گواهینامه ایزو و مراحل اخذ ایزو سخن گفتیم. اما امروز وقت آن رسیده است که به این موضوع بپردازیم که اصلا چرا اخذ ایزو لازم است و چگونه می تواند برای جامعه مفید باشد!

در ابتدا لازم است نکاهی به تعریف ایزو داشته باشیم.

ایزو چگونه پدید آمد؟

ایزو به منظور یکپارچه کردن تدوین استاندارد در سراسر جهان  و ایجاد تسهیلات در تجارت بین‌المللی حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و توسعه همکاریهای علمی تکنولوژیکی اقتصادی و … پدید آمد.

همان طور که از تعریف فوق پیداست، ایزو پدید آمد تا برای تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و به تمامی جوامع مفید باشد. اما چگونه؟

ایزو چیست و چرا ضروری ست؟

ایزو چیست و چرا ضروری ست؟

استاندارد ایزو چگونه برای جوامع مفید خواهد بود؟

در اینجا مواردی که از سوی ایزو مورد منفعت قرار می گیرند را بررسی می کنیم:

تجارت:

اولین چیزی که شاید باید به آن اشاره کنیم تجارت است. ایزو با مطابقت سازی و پذیرش عمومی استاندارهای بین المللی از سوی تولیدکنندگان، می تواند به توسعه ی محصولات کمک کند و سبب شود تا سرویس ها گسترش یابند و در نتیجه به مقبولیت عمومی برسند. همچنین استانداردهای ایزو موجب می شوند تا کسب و کارهایی که مطابق با استاندارهای بین المللی فعالیت می کنند، به راحتی بتوانند در نقاط مختلف جهان با یکدیگر رقابت کنند.

خریداران:

در راستای استانداردهای بین المللی ایزو، هماهنگی، یکپارچگی و سازگاری عمومی در محصولات سراسر جهان پدید می آید که سبب می شود مصرف کنندگان بتوانند با قدرت بیشتری محصول مورد نظر خود را انتخاب کنند. همچنین باید گفت این امر رقابتی بودن فضا را بیشتر می کند که در پی آن موجب کاهش قیمت ها می شود.

دولت ها:

استانداردهای بین المللی پایه های تکنولوژیکی و علمی را فراهم می کند که باعث پایه ریزی سلامتی، امنیت و حفظ طبیعت می شود.

کشور های توسعه یافته:

ایزو به کشورهای توسعه یافته کمک می کند تا از اتلاف منابع خود جلوگیری کنند و در صدد استفاده ی صحیح از آنها برآیند.

مصرف کنندگان:

انطباق محصولات و سرویس ها با استانداردهای بین المللی مصرف کننده را از کیفیت ، امنیت و راحتی مطمئن می سازد.

محیط زیست:

یکی از مهم ترین مواردی که ایزو بر آن تاثیر می گذارد، محیط زیست است. ایزو با همگام سازی استاندارهای بین المللی هوا ، آب و کیفیت خاک ، و انتشار گازها و تشاشعات موجب حفظ محیط زیست و کمک به نگه داری از آن می شود.

همه افراد:

ایزو پدید آمده است تا به تمامی افراد در جوامع مختلف سود برساند. از این رو، امنیت حمل و نقل ، دستگاه ها و لوازمی که افراد مختلف از آنها بهره می برند را تضمین می کند.

همان طور که از مطالب بالا برمی آید، ایزو به شیوه های فوق می تواند برای افراد سودمند باشد.

اشتراک:

نظرات بسته اند