اجاره ی آپارتمان های زیر 50 متر در تهران

0

اجاره آپارتمان زیر 50 متر در تهران، طبق جدولی که میزان منتشر ساخته به مبالغی بعضا باورنکردنی به لحاظ گرانی می رسد که نشان دهنده ی افزایش قیمت نرخ اجاره بها در چند ماه اخیر می باشد.

قیمت اجاره آپارتمان های زیر 50 متر

قیمت اجاره آپارتمان های زیر 50 متر

به طوری که برای اجاره ی واحد های سی و چند متری با سن بنای بالا نیز می باید ودیعه ی بالای 10 میلیون تومان با اجاره ی ماهی بالای 500 هزار تومان پرداخت کرد.
در زیر به برخی از نمونه های آپارتمان های زیر 50 متر که توسط میزان منتشر شده، نگاهی می اندازیم.
یک واحد آپارتمان 50 متری با سن بنای 30 سال ساخت در محله ی دولاب کوچه صمدی: ودیعه 20 میلیون تومان با اجاره ی ماهیانه 450 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 39 متری با سن بنای 15 سال ساخت در محله ی بریانک: ودیعه ی 10 میلیون تومانی با اجاره ی ماهیانه 650 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 30 متری با سن بنای 38 سال ساخت در محله ی هاشمی، کوچه ی شهید افراسیابی: ودیعه ی 5 میلیون تومانی با اجاره ی ماهیانه 200 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 46 متری با سن بنای 23 سال ساخت در محله ی تهرانسر شمالی، کوچه ی چهارم شرقی: ودیعه ی 15 میلیون توممانی با اجاره ی ماهیانه 250 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 42 متری با سن بنای 16 سال ساخت در محله ی شوش شرقی، خیابان شهید حاج محمد یزدی: ودیعه ی 25 میلیون تومان رهن کامل
یک واحد آپارتمان 36 متری با سن بنای 18 سال ساخت در محله ی آزادی، خیابان شهید حبیب اله: ودیعه ی 10 میلیون تومانی با اجاره ی ماهیانه 900 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 35 متری با سن بنای 26 سال ساخت در محله ی شهرک ژاندارمری، خیابان مالک: ودیعه ی 20 میلیون تومانی با اجاره ی ماهیانه 500 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 50 متری با سن بنای 41 سال ساخت در محله ی خزانه، بخارایی کوچه ی شهید جدیدی: ودیعه ی 12 میلیون تومانی با اجاره ی ماهیانه 250 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 46 متری با سن بنای 16 سال ساخت در محله ی هفت تیر، خیابان شهید نظری: ودیعه ی 10 میلیون تومانی با اجاره ی ماهیانه 1میلیون و 800 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 40 متری با سن بنای 11 سال ساخت در محله ی تهرانپارس، خیابان شهید بذرافشان: ودیعه ی 4 میلیون و 500 هزار تومان با اجاره ی ماهیانه 600 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 49 متری با سن بنای 16 سال ساخت در محله ی بلوار آسیا، خیابان یاس: ودیعه ی 50 میلیون تومانی با اجاره ی ماهیانه 400 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 38 متری با سن بنای 6 سال ساخت در محله ی آذربایجان، خیابان خوش: ودیعه ی 40 میلیون تومانی با اجاره ی ماهیانه 500 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 50 متری با سن بنای 56 سال ساخت در محله ی مقدم، کوچه ی شهید طوماری: ودیعه ی 7 میلیون تومانی با اجاره ی ماهیانه 400 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 36 متری با سن بنای 14 سال ساخت در محله ی مجیدیه، خیابان جانبازان غربی: ودیعه ی 5 میلیون تومان با اجاره ی ماهیانه 950 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 47 متری با سن بنای 16 سال ساخت در محله ی امیریه، کوچه ی بوستان: ودیعه ی 7 میلیون تومان با اجاره ی ماهیانه 800 هزار تومان

اشتراک:

نظرات بسته اند