آیا میدانید چه هنگام باید به یک گفتار درمان مراجعه کرد؟

0

در صورت بروز هریک از موارد زیر به مراکز گفتار درمانی مراجعه کنید:

  • تاخیر در شروع گفتار در کودکان
  • اشکال در تلفظ اصوات گفتاری
  • عدم برقراری ارتباط کلامی یا غیر کلامی از سوی کودک
  • کم شنوایی یا ناشنوایی
  • اشکال در درک کلام
  • اختلال در بلع
  • در صورت تشخیص بروز هر یک از اختلالات فلج مغزی، اوتیسم، اختلال یادگیری

در واقع باید گفت در صورت بروز هرگونه اختلال در رشد طبیعی زبان و گفتا گفتار درمانی را باید آغاز کرد. این بیماری مانند سایر بیماری در صورت درمان نشدن میتواند عواقب ناگواری به همراه داشته باشد. البته باید این نکته را خاطر نشان کرد که درمان این بیماری بیشتر به صورت آموزشی است تا دارویی.

اشتراک:

نظرات بسته اند