آپارتمان های در بازه ی متری 4 تا 5 میلیون تومان

1

امروز دنیای اقتصاد آپارتمان های متری 4 تا 5 میلیون تومان در محله های تهران را در یک فهرست طویل در مناطق مختلف تهران منتشر ساخته که نشان می دهد در هر یک از مناطق پایتخت با چنین مبالغی واحد آپارتمانی چند متری می توان خریداری کرد.

 

آپارتمان های متری 4 تا 5 میلیون تومان در تهران

آپارتمان های متری 4 تا 5 میلیون تومان در تهران

محله، متراژ و سن بنا در تعیین قیمت آپارتمان های ذیل همان طور که مشاهده می نمایید، موثر هستند.
آپارتمان 75 متری با سن بنای 6 سال در محله ی مجیدیه، بالاتر از مرادی: متری 4 میلیون تومان
آپارتمان 65 متری با سن بنای 8 سال در محله ی نارمک هفت حوض: متری 4 میلیون و 610 هزار تومان
آپارتمان 74 متری با سن بنای 10 سال در محله ی تهرانپارس، خیابان 194 غربی: متری 4 میلیون و 450 هزار تومان
آپارتمان 72 متری با سن بنای 12 سال در محله ی پیروزی، شکوفه: متری 4 میلیون و 160 هزار تومان
آپارتمان 65 متری با سن بنای 13 سال در محله ی ستارخان، شادمان: متری 4 میلیون تومان
آپارتمان 60 متری با سن بنای 5 سال در محله ی مطهری، خروجی صیاد: متری 4 میلیون و 160 هزار تومان
آپارتمان 73 متری با سن بنای 4 سال در محله ی پیچ شمیران: متری 4 میلیون و 100 هزار تومان
آپارتمان 60 متری با سن بنای 11 سال در محله ی نارمک سنگان: متری 4 میلیون و 850 هزار تومان
آپارتمان 78 متری با سن بنای 12 سال در محله ی فاطمی، دائمی: متری 4 میلیون و 740 هزار تومان
آپارتمان 60 متری نوساز در محله ی وحیدیه، زرکش: متری 4 میلیون تومان
آپارتمان 80 متری با سن بنای 13 سال در محله ی شریعتی، پایین تر از بهار شیراز: متری 4 میلیون و 500 هزار تومان
آپارتمان 76 متری با سن بنای 11 سال در محله ی میدان ولیعصر: متری 4 میلیون و 860 هزار تومان
آپارتمان 68 متری با سن بنای 12 سال در محله ی نارمک، قریشی: متری 4 میلیون و 50 هزار تومان
آپارتمان 62 متری با سن بنای 6 سال در محله ی نارمک دردشت: متری 5 میلیون تومان
آپارتمان 70 متری نوساز در محله ی تهرانپارس، خیابان 90 شرقی: متری 4 میلیون و 300 هزار تومان
آپارتمان 80 متری با سن بنای 6 سال در محله ی شمس آباد: متری 4 میلیون و 800 هزار تومان
آپارتمان 65 متری نوساز کلید نخورده در محله ی شهر زیبا، کاشانی: متری 4 میلیون و 750 هزار تومان
آپارتمان 72 متری با سن بنای 11 سال در محله ی اشرفی، سیمون بولیوار: متری 4 میلیون و 120 هزار تومان
آپارتمان 61 متری نوساز کلید نخورده در محله ی نارمک، پایین تر از تلفنخانه: متری 4 میلیون و 800 هزار تومان
آپارتمان 60 متری با سن بنای 7 سال در محله ی رسالت کرمان جنوبی: متری 4 میلیون و 80 هزار تومان
آپارتمان 77 متری با سن بنای 9 سال در محله ی نارمک، شهید ثانی: متری 4 میلیون و 500 هزار تومان
آپارتمان 72 متری نوساز کلید نخورده در محله ی دماوند، غفاری: متری 4 میلیون و 200 هزار تومان
آپارتمان 70 متری با سن بنای 7 سال در محله ی بنی هاشم، مرادی: متری 4 میلیون تومان
آپارتمان 60 متری با سن بنای 12 سال در محله ی تهرانپارس، توحید: متری 4 میلیون تومان
آپارتمان 60 متری با سن بنای 13 سال در محله ی نارمک، میدان 82: متری 4 میلیون تومان
آپارتمان 75 متری با سن بنای 8 ساله در محله ی نارمک، آیت: متری 5 میلیون تومان
آپارتمان 75 متری با سن بنای 10 سال در محله ی نارمک میدان 88: متری 4 میلیون و 400 هزار تومان
آپارتمان 67 متری با سن بنای 12 سال در محله ی تهران نو، خاقانی: متری 4 میلیون و 200 هزار تومان
آپاتمان 62 متری نوساز کلید نخورده در محله ی سراج، معنوی: متری 4 میلیون تومان
آپارتمان 70 متری با سن بنای 10 سال در محله ی شریعتی، آمل: متری 4 میلیون و 300 هزار تومان
آپارتمان 60 متری با سن بنای 3 سال در محله ی پیروزی، نبرد شمالی: متری 4 میلیون و 900 هزار تومان
آپارتمان 65 متری با سن بنای 6 سال در محله ی رسالت، شهید کرد: متری 4 میلیون و 920 هزار تومان
آپارتمان 78 متری نوساز در محله ی مجیدیه ی شمالی، 16 متری دوم: متری 5 میلیون تومان
آپارتمان 60 متری با سن بنای 13 سال در محله ی شریعتی، طالقانی: متری 4 میلیون و 160 هزار تومان
آپارتمان 63 متری با سن بنای 14 سال در محله ی اشرفی، شهرک نیروی هوایی: متری 4 میلیون و 600 هزار تومان
آپارتمان 65 متری با سن بنای 9 سال در محله ی نارمک، 46 متری شرقی: متری 4 میلیون و 800 هزار تومان
آپارتمان 80 متری با سن بنای 10 سال در محله ی تهرانپارس، فلکه ی چهارم: متری 4 میلیون و 200 هزار تومان
آپارتمان 66 متری با سن بنای 12 سال در محله ی تهرانپارس، خیابان 206: متری 4 میلیون و 800 هزار تومان
آپارتمان 70 متری با سن بنای 7 سال در محله ی شمس آباد، بهشتی: متری 4 میلیون و 900 هزار تومان
آپارتمان 63 متری با سن بنای 14 سال در محله ی جمالزاده، قدر: متری 4 میلیون و 300 هزار تومان

اشتراک:

۱ دیدگاه

  1. این قیمتا رو می گن ولی خریدار نمیاد پای میز معامله. فقط قیمتی که رد و بدل می شه توی مشاور املاک ها